Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia chemiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ENTECHW6 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Technologia chemiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty do wyboru w 6 semestrze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład składa się z dwóch części. I część wprowadza podstawową wiedzę z zakresu chemii, fizykochemii oraz elementy inżynierii chemicznej związane z chemicznymi procesami technologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej z uwzględnieniem terminologii obowiązującej w chemii stosowanej i technologii chemicznej oraz zaznajamia z wybranymi procesami technologii organicznej i nieorganicznej z uwzględnieniem zagadnień ruchu ciepła i masy kinetyki i katalizy w skali przemysłowej. II część opisuje podstawowe typy i eksploatację reaktorów chemicznych, charakteryzuje technologie czyste, charakteryzuje surowce odnawialne i nieodnawialne, omawia wybrane procesy biotechnologiczne, przedstawia problemy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych, omawia reaktory jądrowe, charakteryzuje bezpieczeństwo energetyki jądrowej.

Pełny opis:

I część wykładu

Wprowadza podstawową wiedzę z zakresu chemii, fizykochemii oraz elementy inżynierii chemicznej związane z chemicznymi procesami technologicznymi prowadzonymi w skali przemysłowej z uwzględnieniem terminologii obowiązującej w chemii stosowanej i technologii chemicznej.

Omawia zagadnienia projektowania procesu technologicznego, zmianę skali (koncepcja chemiczna i technologiczna), wprowadza elementy techniczno-ekonomicznej analizy procesu z uwzględnieniem zasad bilansowania masy i energii.

Zaznajamia z podstawowymi operacjami jednostkowymi, technikami separacji i oczyszczania, sposobami ogrzewania w przemyśle oraz procesami jednostkowymi. Omawia zagadnienia kinetyki reakcji chemicznej w skali przemysłowej z uwzględnieniem wpływu temperatury, ciśnienia i składu na szybkość procesu. Zaznajamia z przemysłowymi reakcjami katalitycznymi na przykładzie wybranych procesów technologii nieorganicznych i organicznych.

II część wykładu

Opisuje podstawowe typy i eksploatację reaktorów chemicznych. Charakteryzuje technologie czyste. Informuje o metodach kontroli czystości powietrza. Omawia sposoby oczyszczania gazów: odpylanie grawitacyjne, filtracyjne, elektrofiltry, odpylanie mokre. Omawia cechy surowców odnawialnych i nieodnawialnych. Omawia wybrane procesy biotechnologiczne. Bilansuje potrzeby energetyczne Polski. Porównuje zasady działania elektrowni atomowych i konwecjonalnych. Przedstawia i charakteryzuje rodzaje reaktorów jądrowych. Energetyka jądrowa: przedstawia plusy i minusy energetyki jądrowej. Charakteryzuje bezpieczeństwo energetyki jądrowej.

Literatura:

J.Hagen, Industrial catalysis and practical approach.

Riegel’s industrial chemistry, Ed. By J.A.Kent

M. Serwiński, Zasady inżynierii chemicznej WNT, 1976.

K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J.Setek, Technologia chemiczna, PWN 2013

B. Tabiś, Zasady inżynierii reaktorów chemicznych, WNT, Warszawa 2000.

G. W. vanLoon, S. J. Duffy, Chemia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008

J. Warych, Procesy oczyszczania gazów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1999.

Z. Celiński, Energetyka jądrowa a społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992

http://www.iaea.org - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (International Atomic Energy Agency): Baza informacji o reaktorach energetycznych

Efekty uczenia się:

Umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami technologii i inżynierii chemicznej. Poznanie metod oceny i doboru optymalnych metod przemysłowego otrzymywanie , oczyszczania, przeróbki i utylizacji substancji wykorzystywanych w nowoczesnej chemii i energetyce. Zapoznanie się z przykładowymi reaktorami chemicznymi oraz metodami oczyszczania gazów odlotowych. Nabycie umiejętności oceny technologii pozyskiwania energii pod kątem ochrona środowiska w kontekście wykorzystywania w tym celu odnawialnych (biopaliw) i nieodnawialnych źródeł energii. Uświadomienie sobie rodzaju i skali wpływu energetyki konwencjonalnej na środowisko. Zaznajomienie się z problematyką energetyki, w tym energetyki jądrowej ze szczególnym uwzględnieniem reaktorów atomowych i ich bezpieczeństwa. Student powinien nabyć umiejętności oceny i dyskusji na temat zalet i wad konwencjonalnych i jądrowych źródeł energii w połączeniu z poszczególnymi typami reaktorów jądrowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Wilczura-Wachnik
Prowadzący grup: Hanna Wilczura-Wachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.