Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy biotechnologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-1ZMELBIOW5 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Elementy biotechnologii
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty minimum programowego - zamienniki dla studentów 5-go semestru (S1-ZMITP)
Strona przedmiotu: https://drive.google.com/drive/folders/1n1tYimBBTa5TrZpOy9e3rnMg_oMHrcjq?usp=sharing
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczone wykłady z chemii ogólnej i organicznej. Umiejętność wykonywania obliczeń chemicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Biotechnologia przemysłowa

Pełny opis:

Zasady technologiczne. Charakterystyka technologii biochemicznych. Reakcje katalityczne i enzymatyczne. Mikroorganizmy o znaczeniu przemysłowym. Otrzymywanie szczepόw przemysłowych - izolacja, selekcja. Biologiczne źrόdła węgla, azotu, tlenu oraz źrόdła energii. Surowce odnawialne. Rozwój procesu technologicznego. Techniki hodowlane. Procesy z unieruchomionymi komόrkami. Kontrola procesu przemysłowego. Klasyfikacja i zasady działania bioreaktorów i fermentorów. Prowadzenie procesu w warunkach sterylnych. Transfer masy i ciepła w przemyśle chemicznym i biochemicznym. Przemysłowe techniki separacji, zagęszczania i oczyszczania substancji biologicznych.

Wybrane przykłady przemysłowych procesόw biotechnologicznych: Produkcja etanolu, kwasόw organicznych, aminokwasόw. Techniki biochemiczne w chemii lipidόw i tłuszczόw. Produkcja i zastosowanie preparatόw enzymatycznych. Produkcja antybiotykόw. Witaminy, surowice i szczepionki. Mikrobiologiczne wydzielanie metali. Biotechnologiczna utylizacja ściekόw i odpadόw przemysłowych. Biotechnologia a ochrona środowiska. Elementy ekonomiki procesόw przemysłowych. Szacowanie kosztόw, projektowanie procesu przemysłowego. Przemysł biotechnologiczny jako biznes. Firmy biotechnologiczne. Patenty. Bioetyka.

Literatura:

Biotechnologia:

[1] K. Szewczyk: „Technologia biochemiczna”, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej 1997.

[2] „Podstawy biotechnologii przemysłowej”, praca zbiorowa pod red. W. Bednarskiego i J. Fiedurka, WNT, Warszawa 2007.

[3] Aiba, Humprey, Millis: „Inżynieria biochemiczna”, WNT Warszawa 1977

[4] J. Buchowicz : „Biotechnologia molekularna”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

Biochemia:

[5] J. Kączkowski: „Podstawy Biochemii”, WNT, Warszawa

[6] Streyer L. „Biochemia”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997 (i wersje późniejsze)

Inżynieria i Technologia Chemiczna:

[7] “Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej” praca zbiorowa pod red. T. Kasprzyckiej-Gutman., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1996r

[8] E. Bortel, H. Koneczny: „Zarys technologii chemicznej”. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

[9] E. Grzywa, J. Molenda - “Technologia podstawowych syntez organicznych”.

[10] E. Bortel, H. Koneczny - Zarys technologii chemicznej.

[11] J.Kępiński - Technologia chemiczna nieorganiczna.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia technologii chemicznej i biotechnologii, potrafi rozpoznawać problemy związane z projektowaniem i oceną procesu technologicznego na gospodarkę i środowisko, analizować przebieg procesu, wskazać wady i zalety określonych metod produkcji substancji chemicznych. Student potrafi ocenić parametry i wstępnie dobrać optymalną metodę przemysłowego otrzymywania, oczyszczania, przeróbki i utylizacji substancji chemicznych wykorzystywanych w nowoczesnej chemii, inżynierii materiałowej i energetyce. Student potrafi powiązać pojęcia i osiągnięcia naukowe z ich zastosowaniami komercyjnymi. Student będzie umiał posługiwać się normami – krajowymi i międzynarodowymi – w zakresie techniki oznaczeń oraz oceny jakości i wartości surowców i towarów.

Metody i kryteria oceniania:

punktowany egzamin pisemny, ocena końcowa zależna od liczby punktów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Litwinienko
Prowadzący grup: Grzegorz Litwinienko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.