Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biopaliwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK6W2 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Biopaliwa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Polimery i biomateriały (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczone wykłady z chemii ogólnej, fizycznej i organicznej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Słuchacze wykładu będą potrafili wykonać bilans energetyczny przemysłowych procesów spalania, będą potrafili dokonać wyboru odpowiednich metod analitycznych w celu analizy paliw i biopaliw. Słuchacze będą potrafili wskazać wady i zalety paliw kopalnych oraz paliw organicznych otrzymywanych ze źródeł odnawialnych.

Pełny opis:

Substancje palne. Paliwa – podział. Podstawy chemii procesów rodnikowych. Procesy spalania, reakcje łańcuchowe, ciepło spalania, wartość opałowa, wybuchy, granica wybuchowości, silniki z zapłonem iskrowymi i silniki wysokoprężne.

Definicja i podział biopaliw. Biopaliwa pierwszej, drugiej i trzeciej generacji.

Biogaz. Otrzymywanie i ekonomika procesu.

Bioetanol - przegląd surowców i metod otrzymywania (bio)etanolu, koszty produkcji i sposoby oczyszczania. Wartość etanolu jako paliwa.

Biodiesel. Rośliny oleiste i ich wykorzystanie. Przykłady i skład olejów roślinnych, metody otrzymywania, parametry charakteryzujące tłuszcze (liczba jodowa, kwasowa, nadtlenkowa), powiązanie temperatur krzepnięcia ze składem i strukturą tłuszczu. Transestryfikacja: mechanizm procesu, kinetyka reakcji przeestryfikowania.

Biorafinerie.

Analiza techniczna paliw i biopaliw. Przegląd parametrów fizykoche-micznych: gęstość, lepkość dynamiczna i kinematyczna, lepkość względna, temperatura zapłonu i temperatura palenia, temperatura krzepnięcia, temperatury destylacji, dylatacja objętościowa (temperaturowa), liczba oktanowa, liczba cetanowa.

Literatura:

materialy do wykładu będą dostarczone przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Słuchacze wykładu będą potrafili wykonać bilans energetyczny przemysłowych procesów spalania, będą potrafili dokonać wyboru odpowiednich metod analitycznych w celu analizy paliw i biopaliw. Słuchacze będą potrafili wskazać wady i zalety paliw kopalnych oraz paliw organicznych otrzymywanych ze źródeł odnawialnych.

Metody i kryteria oceniania:

punktowany egzamin pisemny lub praca semestralna, ocena końcowa zależna od liczby punktów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Litwinienko
Prowadzący grup: Grzegorz Litwinienko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.