Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizykochemia mikroemulsji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2BLOK6W3 Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Fizykochemia mikroemulsji
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Polimery i biomateriały (S2-CH)
Strona przedmiotu: http://chem.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

chemia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przystępując do zajęć student powinien:

– mieć podstawową wiedzę z chemii ogólnej,

– mieć umiejętność przeglądania naukowej literatury fachowej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadza wiedzę z zakresu termodynamiki i fizykochemii układów zdyspergowanych.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza wiedzę z zakresu termodynamiki i fizykochemii układów zdyspergowanych, pojęcie stanu koloidalnego, aerozolu, zolu, żelu, emulsji, mikroemulsji i miceli.

Omawia właściwości, klasyfikacje i otrzymywanie układów zdyspergowanych. Wprowadza pojęcia surfaktanta, co-surfaktanta, emulsji w/o i o/w oraz ich fizykochemiczną charakterystykę (w tym zagadnienia struktury i stabilności). Omawia struktury surfaktantów w rozpuszczalnikach o różnej polarności ze szczególnym uwzględnieniem warunków tworzenia miceli (oddziaływania hydrofobowe).

Wykład zaznajamia z kinetyczną stabilnością koloidów, wprowadza podstawy termodynamiki układów koloidalnych.

Zaznajamia z metodami badania układów zdyspergowanych: kalorymetria, metody spektroskopowe, rozpraszanie światła, pomiar napięcia powierzchniowego.

Literatura:

P.W.Atkins “Chemia fizyczna” PWN 2001; H.Sonntag „Koloidy” PWN Warszawa, 1982; M.P.Pileni „Structure and reactivity in reverse micelles” Elsevier, 1989; H-J.Butt, K.Graf, M.Kapel „Physics and chemistry of interfaces” Wihley-vch, 2006; M.J.Rosen “Surfactants and interfacial phenomena” Wiley 2004; D Myers “Surfactant science and technology” Wiley 2006.

Aktualne publikacje ukazujące się w czasopismach naukowych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu) student:

- definiuje koloid, zol, żel emulsję o/w, w/o ,mikroemulsję, micele

- wymienia kryteria rozróżniające układy zdyspergowane

- definiuje surfaktant i co-sufaktant

- podaje klasyfikacje surfaktantów wraz z przykładami

- wymienia i omawia metody otrzymywania układów zdyspergowanych

- zna warunki termodynamicznej trwałości układów koloidalnych

- definiuje warunki tworzenia miceli normalnych i odwróconych

- definiuje i omawia oddziaływania hydrofobowe

- wyjaśnia mechanizm tworzenia miceli w zależności od charakteru rozpuszczalnika

- omawia i porównuje metody wyznaczania cmc,

- rozróżnia agregaty micelarne

- definiuje warunki termodynamiczne tworzenia miceli

- definiuje i omawia kinetyczną stabilność koloidów

- opisuje właściwości termodynamiczne układów zdyspergowanych

- wymienia i zna metody badania układów zdyspergowanych (np.kalorymetria, spektroskopia, rozpraszanie światła)

- podaje przykłady zastosowań w/w metod w badaniach układów zdyspergowanych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin.

Aby zdać egzamin student rozwiązuje test i odpowiada na pytania związane z tematami wykładu. Zdanie egzaminu oznacza uzyskanie >50% maksymalnej liczby punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Wilczura-Wachnik
Prowadzący grup: Hanna Wilczura-Wachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.