Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Energia jądrowa i promieniotworczość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2EJIPDL Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Energia jądrowa i promieniotworczość
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty do wyboru w semestrze 2M/4M (S2-CH)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawy z chemii ogólnej i fizyki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie są przedstawiane problemy związane z energią jądrową i wykorzystaniem jej przez człowieka. Opisana jest budowa jądra atomowego i związane z tym przyczyny przemian promieniotwórczych. Przy omawianiu budowy materii przedstawiany jest Model Standardowy oraz metody otrzymywania cząstek elementarnych. Omawiane są dostępne rodzaje promieniowania jądrowego oraz jego oddziaływanie z materią. Przedstawione są zastosowania izotopów naturalnych i sztucznie otrzymywanych w medycynie, nauce i technice. Omówione zostały problemy dotyczące wpływu skażeń promieniotwórczych i promieniowania jonizującego na organizmy i środowisko. Przedstawione są różne typy reaktorów jądrowych obecnie eksploatowanych. Istotnym problemem energetyki jądrowej są odpady promieniotwórcze - ich przechowywanie i utylizacja. Przyszłość stanowią nowe rozwiązania konstrukcyjne reaktorów atomowych np. reaktor Rubii. Wyjaśnione zostały niektóre mity i nieporozumienia dotyczące awarii w Czarnobylu.

Pełny opis:

Na wykładzie są przedstawiane problemy związane z energią jądrową i wykorzystaniem jej przez człowieka. Opisana jest budowa jądra atomowego i związane z tym przyczyny przemian promieniotwórczych. Przy omawianiu budowy materii przedstawiany jest Model Standardowy oraz metody otrzymywania cząstek elementarnych. Omawiane są dostępne rodzaje promieniowania jądrowego oraz jego oddziaływanie z materią. Przedstawione są zastosowania izotopów naturalnych i sztucznie otrzymywanych w medycynie, nauce i technice. Omówione zostały problemy dotyczące wpływu skażeń promieniotwórczych i promieniowania jonizującego na organizmy i środowisko. Przedstawione są różne typy reaktorów jądrowych obecnie eksploatowanych. Istotnym problemem energetyki jądrowej są odpady promieniotwórcze - ich przechowywanie i utylizacja. Przyszłość stanowią nowe rozwiązania konstrukcyjne reaktorów atomowych np. reaktor Rubii. Wyjaśnione zostały niektóre mity i nieporozumienia dotyczące awarii w Czarnobylu.

Literatura:

1. A.Czerwiński, Energia jądrowa i promieniotwórczość. Oficyna Edukacyjna. Warszawa 1998

2. A. Czerwiński, Blaski i cienie promieniotwórczości, WSiP, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

Zdobycie wiedzy o budowie jądra atomowego oraz zjawisku promieniotwórczości i jej oddziaływania z materią. Ważnym jest zrozumienie korzyści i zagrożeń jakie niesie promieniotwórczość. Ważnym celem wykładu jest przedstawienie problematyki energetyki jądrowej oraz wyjaśnienie niektórych mitów i nieporozumień.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, testowy na ocenę. W celu zaliczenia wykładu na ocenę pozytywną należy udzielić poprawnych odpowiedzi na co najmniej 30% zadań składających się na egzamin. Podczas egzaminu można korzystać z własnoręcznych notatek sporządzonych na jednej kartce A4. Osoby pragnące poprawić ocenę z egzaminu pisemnego mogą przystąpić do egzaminu ustnego. W celu osiągnięcia efektów kształcenia należy być obecnym na min. 70% wykładów.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chotkowski
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Tryb zajęć: Zajęcia zdalne.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chotkowski
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Tryb zajęć: Zajęcia zdalne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.