Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowana pracownia chemii jądrowej - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2ENZPCHJL2M Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowana pracownia chemii jądrowej - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Energetyka i chemia jądrowa - semestr 2M - ścieżka Chemia Jądrowa
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zakłada się, że student ma podstawową wiedzę z:

- chemii ogólnej

- chemii fizycznej

- chemii analitycznej

- radiochemii i chemii radiacyjnej

- podstaw fizyki jądrowej

- podstaw chemii organicznej

- jest zaznajomiony z podstawowymi technikami laboratoryjnymi stosowanymi w chemii

- jest zaznajomiony z podstawowymi wymogami bezpiecznej pracy z izotopami promieniotwórczymi


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W skład laboratorium wchodzi 10 odrębnych ćwiczeń związanych z różnymi aspektami chemii jądrowej. Obrazującymi wykorzystanie i właściwości izotopów promieniotwórczych i trwałych a także metody pomiaru promieniowania.

Pełny opis:

Tematyka ćwiczeń obejmować będzie: elementy chemii aktynowców, efekty izotopowe, spektrometrię promieniowania alfa, gamma oraz spektrometrię Mössbauera, elementy medycyny nuklearnej, syntezę związków znakowanych izotopami, w tym także wykorzystywanych w medycynie nuklearnej, wyznaczanie wielkości fizykochemicznych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych, badanie próbek naturalnych z wykorzystaniem pomiaru promieniowania, elementy chemii radiacyjnej.

Literatura:

A. Czerwiński, Energia Jądrowa i Promieniotwórczość, Oficyna Edukacyjna K. Pazdro, Warszawa 2005

J. Sobkowski, M. Jelińska-Kazimierczuk, Chemia Jądrowa, Adamantan, Warszawa 2006

W. Szymański, Chemia Jądrowa,PWN, Warszawa 1991

J. Sobkowski Chemia Radiacyjna i Ochrona Radiologiczna, Adamantan,Warszawa 2009

Radiochemia w Ćwiczeniach i Zadaniach, praca zbiorowa pod redakcją K. Samochockiej, Wydawnictwa UW, 1977

A.B. Niesmiejanow, W.I. Baranow, K.B. Zaborenko, N.P. Rudenko, J.A. Prisiełkow, Ćwiczenia z Radiochemii, PWN, 1959

Literatura specjalistyczna, szczegółowa będzie dobierana indywidualnie do każdego ćwiczenia.

Efekty uczenia się:

Znajomość podstaw pracy w chemicznym laboratorium izotopowym, w tym:

- technik izotopowych, umiejętność oceny ich przydatności w rozwiązywaniu konkretnych problemów, podstawy planowania wykorzystania izotopów promieniotwórczych i trwałych w praktyce;

- analiza jakościowa oraz ilościowa z wykorzystaniem promieniowania jonizującego;

- metody doboru sposobów detekcji promieniowania;

- zasady bezpieczeństwa pracy z izotopami promieniotwórczymi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie średniej oceny uzyskanej z 10 ćwiczeń. Każde ćwiczenie jest oceniane na podstawie kolokwium wejściowego oraz opisu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałka
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski, Michał Grdeń, Anna Makowska, Katarzyna Pałka, Marek Pruszyński, Agnieszka Siporska, Elżbieta Winnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pałka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.