Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2PSCW2P Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty bloku pedagogicznego studia 2-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uprawnienia pedagogiczne

Założenia (opisowo):

Zaliczony wykład z psychologii dla nauczycieli (lub równoważny).

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest refleksja nad treściami wprowadzonymi na wykładzie z psychologii dla nauczycieli oraz dyskusja nad wybranymi zagadnieniami z psychologii inspirowana wskazaną lekturą i przykładami „z życia”.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie - Po co nauczycielom psychologia? • Wstęp formalny Program zajęć, wymagania prowadzącego, preferencje studentów, zaliczanie przedmiotu • Część merytoryczna Dyskusja o przedmiocie psychologii i jako nauce oferującej narzędzia poznawcze do analizy opisu i rozumienia procesów psychicznych i zachowania człowieka Psychologia jako nauka służebna w pracy nauczyciela – odowołanie się do własnych obserwacji nauczycieli i własnych doświadczeń w roli ucznia

2. Część pierwsza – Nauczyciel (N) • Rola i powinności jako osoby kierującej uczeniem się uczniów i jako wychowawcy • Nauczyciel jako przywódca grupy/klasy – kierowanie klasą a efekty dydaktyczne i wychowawcze • Nauczyciel jako osoba kierująca uczeniem się uczniów (U) – oczekiwania, stereotypy N wobec U, motywowanie do nauki • Nauczyciel jako wychowawca wspierający rozwój samoregulacji proaktywnej/intencjonalnej U - • Trudności psychologiczne roli nauczyciela a wypalenie zawodowe

3. Część druga – Uczeń (U) • Uczeń jako podmiot uczenia się – kompetencje poznawcze i meta-poznawcze, syndrom nieadekwatnych osiągnięć szkolnych, • Uczeń jako członek grupy – popularność z pozycja w grupie, akceptacja i obrzucenie przez rówieśników • Uczeń w kolejnych fazach życia – potrzeby, wyzwania, kryzysy i zachowania problemowe ucznia oraz trudności wychowawcze

4. Część trzecia – Rodzina • Rodzina jako system i jako środowisko pierwotnej socjalizacji. • Interakcyjne podejście do wychowania na terenie rodziny: relacja rodzic- dziecko i obopólny wkład w jej kształt oraz skutki psychologiczne u dziecka i rodzica (rodziców).

5. Część czwarta - Relacja uczeń- nauczyciel (2 zajęcia) • Czynniki wpływające na spostrzeganie ucznia przez nauczyciela i nauczyciela przez uczniów • Budowanie relacji i rola komunikacji w tym procesie • Nauczyciel efektywny dydaktycznie i wychowawczo

6. Część piąta – Nauczyciel w relacji z innymi elementami systemu szkolnego • Współpraca nauczyciela z rodzicami, innymi nauczycielami i psychologiem szkolnym (z poradnią psychologiczno-pedagogiczną) • Podsumowanie

Literatura:

Podana przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza • Rozpoznawanie zadań nauczyciela jako osoby kierującej procesem nauczania • Znajomość mechanizmów postrzegania społecznego i ich znaczenia dla efektywności nauczania • Znajomość potencjalnych trudności psychologicznych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela • Rozpoznawanie obszarów wspólpracy nauczyciela i innych specjalistów zaangażowanych w oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze podejmowane w stosunku do ucznia. • Umiejetność opisywania rodziny jako pierwotnego środowiska socjalizacji.

Kompetencje poznawcze • Rozumienie znaczenia wiedzy psychologicznej w pracy nauczyciela • Rozumienie podstawowych zasad myślenia systemowego o odniesieniu do rodziny • Umiejętność opisania znaczenia jakości relacji uczeń – nauczyciel dla efektywności nauczania

Kompetencje społeczne: • Rozumienie znaczenia procesów komunikacji dla procesów budowania relacji. • Rozpoznawanie znaczenia postaw i zachowań sprzyjających efektywności dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie testu końcowego (50%) i prac zadawanych w trakcie zajęć (50%).

50-60%: 3

61-70%: 3,5

71-80%: 4

81-90%: 4,5

91-100%: 5

Dopuszczalne są 4 nieobecności, w tym 2 nieusprawiedliwione.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Chotkowski
Prowadzący grup: Maciej Chotkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Tryb zajęć: Zajęcia zdalne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.