Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia związków heterocyklicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-2SPEC122M
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia związków heterocyklicznych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Wykłady specjalizacyjne w semestrze 2M
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Chemia organiczna I 1200-1CHOR1W3

Założenia (opisowo):

Chemia organiczna I

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładu zostaną przedstawione informacje z zakresu syntezy, reaktywności i aktywności biologicznej wybranych związków heterocyklicznych.

Pełny opis:

Podczas wykładu omawiane są następujące zagadnienia:

- Nomenklatura związków heterocyklicznych;

- Pierścienie trójczłonowe z tlenem, azotem i siarką; występowanie w

przyrodzie (feromony), aktywność biologiczna (leki antyrakowe - mechanizm

działania), otrzymywanie i reakcje;

- Pierścienie czteroczłonowe - otrzymywanie i reakcje, antybiotyki beta-

laktamowe;

- Pierścienie pięcioczłonowe (furan, pirol, tiofen) - otrzymywanie,

wykorzystanie w syntezie leków i związków;

- Pierścienie sześcioczłonowe (piran, tiopiran, pirydyna), otrzymywanie, reakcje

(podstawienie elektro- i nukleofilowe). Wykorzystanie w syntezie

alkaloidów;

- Benzoanalogi heterocykliczne (indol, chinolina, izochinolina) - występowanie

w przyrodzie, otrzymywanie, reakcje, wykorzystanie w syntezie barwników i

leków;

- Zastosowanie związków heterocyklicznych w syntezie organicznej;

- Zastosowanie związków heterocyklicznych w nowych technologiach;

Literatura:

1. Heterocyclic Chemistry, John A. Joule, Keith Mills, A John Wiley & Sons, Ltd.,

Publication;

2. I. Młochowski, Chemia związków heterocyklicznych, PWN

3. T. Eichler, S. Hauptmann, Wiley-VCH, Weinheim, The Chemistry of

Heterocycles;

4. Julio Alvarez-Builla, Juan Jose Vaquero, and José Barluenga, Modern

Heterocyclic Chemistry Volume 4;

5. John A. Joule, Keith Mills, Heterocyclic Chemistry at a Glance, Blackwell

Publishing;

6. Stephen Po Stanforth, Natural Product Chemistry at a Glance, Blackwell

Publishing;

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu nauki student będzie znać podstawy syntezy, reaktywność i aktywność biologiczną omawianych związków heterocyklicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w sali

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Matraszek, Józef Mieczkowski
Prowadzący grup: Joanna Matraszek, Józef Mieczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Szczegółowe informacje oraz materiały do zajęć dostępne będą na platformie e-learningowej Kampus 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)