Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne kierunki rozwoju chemii nieorganicznej i analitycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1200-SZD-CHNA
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Główne kierunki rozwoju chemii nieorganicznej i analitycznej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wybrane aktualne procedury i techniki stosowane w nowoczesnej chemii analitycznej i nieorganicznej.

Pełny opis:

Procesy elektrokatalityczne w chemii nieorganicznej.

Przygotowanie próbek do pomiarów - metody wydzielania i zatężania.

Bezinwazyjne metody badania specjacji chemicznej.

Nowe trendy w chemii bioanalitycznej.

Enzymy w chemii analitycznej.

Samoorganizacja molekularna wykorzystana do przygotowania powierzchni sensorowych.

Membrany jonoczułe i nowe możliwości elektrod jonoselektywnych.

Kalibracja metod analitycznych

Literatura:

Literatura będzie podana pod koniec każdego wykładu

Efekty uczenia się:

Zapoznanie się z ważnymi, aktualnie stosowanymi metodami w chemii nieorganicznej i analitycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Liczba poprawnych odpowiedzi na pytania w egzaminie pisemnym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Stojek
Prowadzący grup: Renata Bilewicz, Ewa Bulska, Mikołaj Donten, Wojciech Hyk, Paweł Kulesza, Krzysztof Maksymiuk, Agata Michalska-Maksymiuk, Krystyna Pyrzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)