Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleontologia II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPII101 Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleontologia II
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na II sem. I r. studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazane jest wcześniejsze uczestnictwo w przedmiocie Paleontologia I. Przydatna jest znajomość biologii.

Skrócony opis:

Podstawowe wiadomości z paleontologii kręgowców, mikropaleontologii i paleobotaniki.

Pełny opis:

Podstawowe wiadomości o morfologii, systematyce, stanie zachowania i historii ewolucyjnej kręgowców kopalnych oraz ich znaczeniu praktycznym dla nauk geologicznych. Podstawowe informacje z mikropaleontologii. Grupy mikroorganizmów kopalnych: otwornice, promienice, małżoraczki, konodonty, skolekodonty oraz mikroskamieniałości szkarłupni i kręgowców. Podstawowe wiadomości z zakresu paleobotaniki: glony i przykłady wyższych roślin kopalnych.

Literatura:

Gould, S. J. 2007. Dzieje życia na Ziemi. Świat Książki; Warszawa.

Szarski, H. 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Łuczkowska, E. 1993. Mikropaleontologia. Protozoa. Wydawnictwa AGH; Kraków.

Taylor, T.N. 2008. Paleobotany. The biology and evolution of fossil plants. Elsevier; Amsterdam.

Ginter, M. (red.) Ryby kopalne. Wydawnictwa UW, Warszawa. 345 str.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student zna położenie kręgowców w świecie zwierząt oraz zarys ewolucji kręgowców od bezszczękowców po Homo sapiens. Umie wymienić i opisać najważniejsze wydarzenia w historii kręgowców. Orientuje się w zasadniczych elementach budowy szkieletu kręgowców i typach tkanek szkieletowych.

Posiada podstawowe wiadomości na temat kopalnych mikroorganizmów i znaczenia mikroskamieniałości dla nauk o Ziemi oraz na temat świata roślinnego w przeszłości geologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

W celu uzyskania oceny: Sprawdzian pisemny po ukończeniu każdego z trzech działów. Oceniane jest opanowanie materiału przekazanego podczas wykładu i znajdującego się w materiałach pomocniczych (skrypt, prezentacje multimedialne).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter
Prowadzący grup: Michał Ginter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.