Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleontologia I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPL1ZC Kod Erasmus / ISCED: 07.301 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleontologia I
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiazkowe na I sem. I r. studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia poszukiwawcza
Przedmioty obowiązkowe na I semestrze I roku studiów I-go stopnia na kierunku geologia stosowana
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

ĆWICZENIA. Rodzaje skamieniałości: strukturalne, śladowe, szkielety, ośródki. Systematyka zoologiczna. Poznanie budowy skamieniałości gąbek, jamochłonów, pierścienic, ramienionogów, trylobitów, mięczaków, szkarłupni i graptolitów na podstawie analizy konkretnych okazów, które stanowią typowych reprezentantów wymienionych grup.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Radwańska U. 2007. Podstawy paleontologii. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Lehmann U., Hillmer G. 1987. Bezkręgowce kopalne. Wydawnictwa Geologiczne.

Literatura uzupełniająca:

Cockell Ch. 2007. An introduction to the Earth-life system. Cambridge University Press.

Dzik J. 2003. Dzieje życia na Ziemi. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Machalski M., Stolarski J. 1998. Paleofakty. Wydawnictwo RTW.

Weiner J. 2005. Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Foote M.F, Miller A.I. 2007. Principles of paleontology. W.H.Freeman and Company.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi oznaczać skamieniałości do szczebla gromady, rozpoznawać je, określać na ich podstawie wiek skał

i posiada ogólną wiedzę o kopalnych bezkręgowcach.

K_W12 - zna główne etapy historii Ziemi z uwzględnieniem przemian paleogeograficznych, biotycznych i facjalnych

K_W13 - posiada ogólną wiedzę o organizmach kopalnych (bezkręgowcach, kręgowcach, roślinach i mikroorganizmach), zna podstawowe skamieniałości charakterystyczne dla wszystkich systemów fanerozoiku

K_U12 - potrafi oznaczać skamieniałości do szczebla gromady, rozpoznawać rodzaje poznane na zajęciach i określać na ich podstawie wiek skał

K_U17 - umie posługiwać się podstawowymi urządzeniami optycznymi, wykorzystywanymi w badaniach geologicznych

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K04 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie - trzy śródsemestralne testy kontrolne płączone z rozpoznawaniem okazów kopalnych bezkręgowców. Suma punktów z trzech testów i rozpoznawania musi być większa niż 60%. Zaliczenie poprawkowe - test kontrolny zaliczany na poziomie 60 %. Nieobecność na 3 zajęciach wyklucza zaliczenie ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie sa wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter, Michał Złotnik
Prowadzący grup: Krzysztof Bińka, Ewa Durska, Urszula Radwańska, Weronika Wierny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.