Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleontologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OPSTC Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Paleontologia stosowana
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III r. studiów I st. na kierunku geologia stosowana na specjalizacji GKG
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Wskazane jest wcześniejsze uczestnictwo w przedmiocie Paleontologia I i Geologia dynamiczna. Przydatna jest znajomość biologii.

Skrócony opis:

Praktyczne poznawanie metod preparacji i opracowywania makro- i mikroskamieniałości oraz nauka rozpoznawania grup mikroskamieniałości najbardziej przydatnych w badaniach geologicznych.

Pełny opis:

Praktyczne poznawanie pracy ze skamieniałościami – przykładowe metody preparacji makro- i mikroskamieniałości, opracowanie zespołu skamieniałości z uwzględnieniem metody statystycznych. Praktyczny przegląd systematyczny mikroskamieniałości, połączony z obserwacją mikroskopową i nauką rozpoznawania przedstawicieli najważniejszych grup. Obserwacja i rozpoznawanie skamieniałości roślinnych.

Literatura:

Łuczkowska, E. 1993. Mikropaleontologia. Protozoa. Wydawnictwa AGH; Kraków.

Boudagher-Fadel, M.K., 2013. Biostratigraphic and Geological Significance of Planktonic Foraminifera. (2nd ed.). Office of the Vice Provost Research, University College London, London, 1-287p.

Murray, J.W., 2006. Ecology and Applications of Benthic Foraminifera. Cambridge University Press, Cambridge, 1-426.

Taylor, T.N. 2008. Paleobotany. The biology and evolution of fossil plants. Elsevier; Amsterdam.

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student potrafi rozpoznać przedstawicieli grup mikroskamieniałości oraz skamieniałości roślinnych najbardziej przydatnych w badaniach geologicznych. Zna zasadnicze metody preparacji makro- i mikroskamieniałości i niektóre z nich umie zastosować w praktyce. Potrafi opracować znaleziony zespół skamieniałości, stosując także odpowiednie metody statystyczne.

K_W12 zna główne etapy historii Ziemi z uwzględnieniem przemian paleogeograficznych, biotycznych i facjalnych

K_W13 posiada ogólną wiedzę o organizmach kopalnych (bezkręgowcach, kręgowcach, roślinach i mikroorganizmach), zna podstawowe skamieniałości charakterystyczne dla wszystkich systemów fanerozoiku

K_U12 potrafi oznaczać skamieniałości do szczebla gromady, rozpoznawać rodzaje poznane na zajęciach i określać na ich podstawie wiek skał

K_U17 umie posługiwać się podstawowymi urządzeniami optycznymi, wykorzystywanymi w badaniach geologicznych

K_K01 współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K04 jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna nieobecność na zajęciach: 2 razy.

Sprawdzian pisemny i praktyczne rozpoznawanie okazów. Oceniana jest umiejętność rozpoznawania skamieniałości poznanych na ćwiczeniach oraz zaangażowanie w trakcie zajęć.

Zaliczenie w terminie poprawkowym: kolokwium przed końcem semestru.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter
Prowadzący grup: Marcin Barski, Zofia Dubicka, Ewa Durska, Michał Złotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter
Prowadzący grup: Marcin Barski, Zofia Dubicka, Ewa Durska, Michał Złotnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.