Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSLIC3 Kod Erasmus / ISCED: 07.303 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na III roku studiów pierwszego stopnia na kierunku geologia
Seminaria licencjackie do wyboru na studiach I stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Na seminarium licencjackim studenci informują o postępach w wykonywaniu pracy licencjackiej. Seminarium jest też miejscem prezentacji metodologii opracowania dostarczonych materiałów. W ramach seminarium student pisze pracę zaliczeniową na wybrany wcześniej temat.

Pełny opis:

Na seminarium studenci informują o postępach w wykonywaniu pracy licencjackiej. Seminarium jest też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania. Każdy student raz w semestrze musi zaprezentować swoje dokonania w formie: referatowej, pisemnej i elektronicznej. Referat powinien być przygotowany w formie multimedialnej, np. w programie Power Point. W ramach seminarium musi napisać pracę zaliczeniową (licencjacką) na wybrany temat.

Literatura:

Literatura zależna od tematyki pracy zaliczeniowej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student zna problematykę geologiczną wszystkich prac licencjackich prezentowanych na seminarium. Posiada umiejętność zwięzłego zaprezentowania podstawowych problemów geologicznych z obszaru swojej pracy licencjackiej. Potrafi określić podstawowe problemy, które ma rozwiązać w pracy licencjackiej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega wystąpienie studenta na seminarium oraz ocena z pracy zaliczeniowej (licencjackiej).

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wysocka
Prowadzący grup: Katarzyna Delura, Jan Dzierżek, Michał Ginter, Danuta Olszewska-Nejbert, Katarzyna Sawicka, Ireneusz Walaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Na seminarium licencjackim studenci informują o postępach w wykonywaniu pracy licencjackiej. Seminarium jest też miejscem prezentacji metodologii opracowania dostarczonych materiałów. W ramach seminarium student pisze pracę zaliczeniową na wybrany wcześniej temat.

Pełny opis:

Na seminarium studenci informują o postępach w wykonywaniu pracy licencjackiej. Seminarium jest też miejscem prezentacji zebranego materiału analitycznego i metodologii jego opracowania. Każdy student raz w semestrze musi zaprezentować swoje dokonania w formie: referatowej, pisemnej i elektronicznej. Referat powinien być przygotowany w formie multimedialnej, np. w programie Power Point. W ramach seminarium musi napisać pracę zaliczeniową (licencjacką) na wybrany temat.

Literatura:

Literatura zależna od tematyki pracy zaliczeniowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.