Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie (SSP21)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-OSMSSP21 Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie (SSP21)
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot obowiązkowy na II roku na stud. II st. GEP na spec. SSP
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Referowanie wyników badań wykonywanych w ramach pracy magisterskiej oraz referowanie stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury.

Pełny opis:

Na podstawie istniejącej literatury, referowanie stanu wiedzy odnoszącej się do obszaru badań wykonywanych w pracy magisterskiej, zarówno badań terenowych jak i laboratoryjnych. W miarę uzyskiwania własnych wyników badań, referowanie wyników, przeprowadzenie ich dyskusji, wyciągnięcie wniosków. Na kolejnych zajęciach, studenci przedstawiają swoje prace magisterskie, w formie referatów uzupełnionych prezentacją multimedialną.

Literatura:

Każdorazowo inna konkretna literatura do pracy magisterskiej danego studenta, polsko i anglojęzyczna.

Efekty uczenia się:

Student potrafi słownie w sposób jasny przekazywać swoje myśli, prezentuje cele i sposób prowadzenia własnych badań. Potrafi wyciągać wnioski na podstawie otrzymanych wyników badań własnych. Swobodnie posługuje się terminologią geologiczną, polską oraz anglojęzyczną.

S_W02 (SIS) zna metody pozyskiwania i opracowywania materiałów geologicznych do celów zawodowych z wykorzystaniem technik komputerowych, poznaje metody i narzędzia do tworzenia różnorodnych modeli geologicznych w oparciu o bazy danych

S_W15 (SIS) zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej

S_W16 (SIS) posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią

S_U02 (SIS) umie interpretować wyniki badań używanych dla celów stratygraficznych

S_U17 (SIS) potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej

S_U18 (SIS) potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych

S_U19 (SIS) umie krytycznie oceniać wyniki własnych badań oraz wnioski zawarte w literaturze fachowej

S_U23 (SIS) posiada umiejętności językowe na poziomie B2+

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest jakość wypowiedzi słownej, sposób przygotowania prezentacji, umiejętność dyskusji naukowej.

Praktyki zawodowe:

Nie wymagane.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter, Piotr Łuczyński, Danuta Olszewska-Nejbert
Prowadzący grup: Michał Ginter, Piotr Łuczyński, Danuta Olszewska-Nejbert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium magisterskie - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.