Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleobotanika z elementami botaniki-wdw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPBBC Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleobotanika z elementami botaniki-wdw
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na I roku na stud. II st. GE na spec. SiS spec. stratygrafia i paleontologia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot w oparciu o podstawowe zagadnienia z dziedziny botaniki zaznajamia studentów z ewolucyjnymi zmianami świata roślinnego – od prekambru po okres współczesny. Szczególny nacisk położony jest na ewolucję makroflory.

Pełny opis:

Ćwiczenia rozpoczynają zajęcia komputerowe zaznajamiające studentów z metodami poszukiwania informacji z dziedziny paleobotaniki (dostępne bazy danych), programami komputerowymi używanymi podczas badań botanicznych/paleobotanicznych oraz zaznajamiają z budową podstawowych elementów morfologicznych budujących roślinę: budową pędu, korzenia, systemu przewodzącego, liści, strukturami rozmnażania roślin zarodnikowych i nasiennych (preparaty mikroskopowe).

Studenci analizują budowę roślin kopalnych: pierwsze rośliny lądowe, rośliny zarodnikowe i nagonasienne flory paleofitycznej (drzewiaste widłakowe, skrzypowe, paprocie, kordaity, paprocie nasienne), flory mezofitycznej (benetyty, sagowce, miłorzębowe, szpilkowe) oraz flory kenofitycznej (szczątki nasiennych roślin górnej kredy, paleogenu, neogenu i czwartorzędu). W trakcie ćwiczeń studenci wykonują również samodzielnie preparaty z drewien kopalnych oraz preparaty kopalnych i współczesnych skórek liściowych.

Literatura:

SZWEYKOWSKA, A., SZWEYKOWSKI, J. 1993. Botanika - systematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

Taylor T., Taylor E., Krings M. 2009 PALEOBOTANY The Biology and Evolution of Fossil Plants, Second Edition Elsevier

Steward and Rothwell 1993. Paleobotany and the Evolution of Plants. Cambridge.

Efekty uczenia się:

Studenci po cyklu wykładów i ćwiczeń powinni nauczyć się podstawowych pojęć w dziedzinie botaniki, zapoznać się szczegółowo z ewolucją świata roślin fanerozoiku, z najważniejszymi wydarzeniami dotyczacymi tej grupy organizmów żywych - wyjściem roślin na ląd, powstaniem roślin naczyniowych, narodzinami nasienności, wyróżnicowaniem roślin okrytonasiennych oraz umieć biegle rozpoznawać skamieniałości (wraz z ich budową) z poszczególnych grup systematycznych roślin notowanych w stanie kopalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Semestralny test kontrolny. Udzielenie 60% prawidłowych odpowiedzi zaliczą zajęcia w stopniu podstawowym. Zaliczenie poprawkowe ćwiczeń ma ten sam charakter. Nieobecność na 4 zajęciach wyklucza zaliczenie.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bińka, Ewa Durska
Prowadzący grup: Krzysztof Bińka, Ewa Durska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.