Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleobotanika z elementami botaniki-wdw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WPBBW Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleobotanika z elementami botaniki-wdw
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy: Przedmiot do wyboru na I roku na stud. II st. GE na spec. SiS spec. stratygrafia i paleontologia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot w oparciu o podstawowe zagadnienia z dziedziny botaniki zaznajamia studentów z ewolucyjnymi zmianami świata roślinnego – od prekambru po okres współczesny. Szczególny nacisk położony jest na ewolucję makroflory.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie: zapoznanie studentów z elementarnymi informacjami z dziedziny botaniki: podstawy systematyki, elementy geografii roślin, podstawowe pojęcia z dziedziny anatomii roślin, cykle rozwojowe roślin. Informacje te stanowią bazę podstawowych pojęć używanych podczas dalszych wykładów na których studenci zaznajamiają się z początkami życia na ziemi, ,,wyjściem’’ roślin na ląd i pojawieniem się roślin naczyniowych i ich wczesną dywersyfikacją. W toku dalszych wykładów omawiane będzie pojawienie się i zróżnicowanie wyżej zorganizowanych grup roślin zarodnikowych formujących karbońskie zbiorowiska węglotwórcze oraz pojawienie się nasienności (u kopalnych i występujacych do dziś grup roślin nagonasiennych). Dalsze wykłady poświęcone będą rozwojowi flor mezozoicznych i narodzinom roślin okrytonasiennych. Problematyka związana z florami kenozoiku - szczególnie florą neogenu i plejstocenu kończy cykl wykładów.

Literatura:

Szweykowska, A., Szweykowski, J. 1993. Botanika - systematyka. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

Taylor T., Taylor E., Krings M. 2009 PALEOBOTANY The Biology and Evolution of Fossil Plants, Second Edition Elsevier

Steward and Rothwell 1993. Paleobotany and the Evolution of Plants. Cambridge.

Efekty uczenia się:

Studenci po cyklu wykładów i ćwiczeń powinni nauczyć się podstawowych pojęć w dziedzinie botaniki, zapoznać się szczegółowo z ewolucją świata roślin fanerozoiku, z najważniejszymi wydarzeniami dotyczacymi tej grupy organizmów żywych - wyjściem roślin na ląd, powstaniem roślin naczyniowych, narodzinami nasienności, wyróżnicowaniem roślin okrytonasiennych oraz umieć biegle rozpoznawać skamieniałości (wraz z ich budową) z poszczególnych grup systematycznych roślin notowanych w stanie kopalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Student powinien być obecny na wykładach i robić notatki. Zaliczenie wykładu - zdobycie oceny pozytywnej z egzaminacyjnej pracy pisemnej. Zaliczenie poprawkowe ma podobny charakter. Nieobecność na pięciu wykładach skutkuje niezaliczeniem wykładu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bińka
Prowadzący grup: Krzysztof Bińka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.