Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleozoologia kręgowców-ćw-wdw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WZKRC501 Kod Erasmus / ISCED: 07.305 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleozoologia kręgowców-ćw-wdw
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wskazane jest wcześniejsze uczestnictwo w przedmiotach Paleontologia I i II oraz Geologia historyczna. Przydatna jest znajomość osteologii.

Skrócony opis:

Nauka o budowie, ewolucji i sposobie życia kopalnych kręgowców. Przedmiot składa się z ćwiczeń do wykładu Paleozoologia kręgowców i zaliczany jest na podstawie kolokwium.

Pełny opis:

Ogólna budowa szkieletu kręgowców. Założenia systematyki kręgowców. Systematyka kladystyczna. Grupy zwierząt najbliżej spokrewnione z kręgowcami: osłonice, bezczaszkowce, konodonty, śluzice. Bezszczękowce kopalne i współczesne. Cechy szczękowców. Plakodermy i akantody. Chrzęstnoszkieletowe: budowa ogólna i typy uzębienia spodoustych; zrosłogłowe i grupy incertae sedis. Kostnoszkieletowe: problematyka homologii kości czaszki; promieniopłetwe; mięśniopłetwe. Wyjście kręgowców na ląd. Płazy. Najwcześniejsze owodniowce. Gady permsko-mezozoiczne. Synapsida. Anapsida. Gady pływające. Diapsida: wczesne archozaury; pterozaury. Późnotriasowa wymiana fauny lądowej. Dinozaury. Ptaki: pokrewieństwa; umiejętność latania i jej zastosowania. Przekształcenie żuchwy i stawu szczękowego w linii rozwojowej cynodonty-ssaki. Ssaki mezozoiczne. Wymieranie na granicy kredy i trzeciorzędu. Paleoceńska wybuchowa radiacja ssaków, ssaki trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Naczelne. Hominidy. Koncepcje na temat powstania człowieka współczesnego.

Literatura:

Gould, S. J. 2007. Dzieje życia na Ziemi. Świat Książki; Warszawa.

Szarski, H. 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Janvier, Ph. 1996. Early vertebrates. Clarendon Press; Oxford.

Benton, M. 2005. Vertebrate palaeontology. Blackwell Publishing; Oxford.

Efekty uczenia się:

Student umie rozpoznawać najważniejsze skamieniałości kręgowców w kolekcji ćwiczeniowej i przyporządkować je przynajmniej do podgromad. Potrafi rozpoznawać zasadnicze tkanki szkieletowe w płytkach cienkich.

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna nieobecność na zajęciach: 2 razy.

Dwa sprawdziany pisemne, podczas których wymagane jest rozpoznawanie okazów ćwiczeniowych, przyporządkowywanie ich do odpowiednich jednostek systematycznych, podawanie zasięgów stratygraficznych oraz zasadniczych informacji teoretycznych ich dotyczących.

Zaliczenie w terminie poprawkowym: kolokwium przed końcem semestru.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter
Prowadzący grup: Michał Ginter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Nauka o budowie, ewolucji i sposobie życia kopalnych kręgowców.

Pełny opis:

Ogólna budowa szkieletu kręgowców. Założenia systematyki kręgowców. Systematyka kladystyczna. Grupy zwierząt najbliżej spokrewnione z kręgowcami: osłonice, bezczaszkowce, konodonty, śluzice. Bezszczękowce kopalne i współczesne. Cechy szczękowców. Plakodermy i akantody. Chrzęstnoszkieletowe: budowa ogólna i typy uzębienia spodoustych; zrosłogłowe i grupy incertae sedis. Kostnoszkieletowe: problematyka homologii kości czaszki; promieniopłetwe; mięśniopłetwe. Wyjście kręgowców na ląd. Płazy. Najwcześniejsze owodniowce. Gady permsko-mezozoiczne. Synapsida. Anapsida. Gady pływające. Diapsida: wczesne archozaury; pterozaury. Późnotriasowa wymiana fauny lądowej. Dinozaury. Ptaki: pokrewieństwa; umiejętność latania i jej zastosowania. Przekształcenie żuchwy i stawu szczękowego w linii rozwojowej cynodonty-ssaki. Ssaki mezozoiczne. Wymieranie na granicy kredy i trzeciorzędu. Paleoceńska wybuchowa radiacja ssaków, ssaki trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Naczelne. Hominidy. Koncepcje na temat powstania człowieka współczesnego.

Literatura:

Gould, S. J. 2007. Dzieje życia na Ziemi. Świat Książki; Warszawa.

Szarski, H. 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Janvier, Ph. 1996. Early vertebrates. Clarendon Press; Oxford.

Benton, M. 2005. Vertebrate palaeontology. Blackwell Publishing; Oxford.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter
Prowadzący grup: Michał Ginter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Nauka o budowie, ewolucji i sposobie życia kopalnych kręgowców.

Pełny opis:

Ogólna budowa szkieletu kręgowców. Założenia systematyki kręgowców. Systematyka kladystyczna. Grupy zwierząt najbliżej spokrewnione z kręgowcami: osłonice, bezczaszkowce, konodonty, śluzice. Bezszczękowce kopalne i współczesne. Cechy szczękowców. Plakodermy i akantody. Chrzęstnoszkieletowe: budowa ogólna i typy uzębienia spodoustych; zrosłogłowe i grupy incertae sedis. Kostnoszkieletowe: problematyka homologii kości czaszki; promieniopłetwe; mięśniopłetwe. Wyjście kręgowców na ląd. Płazy. Najwcześniejsze owodniowce. Gady permsko-mezozoiczne. Synapsida. Anapsida. Gady pływające. Diapsida: wczesne archozaury; pterozaury. Późnotriasowa wymiana fauny lądowej. Dinozaury. Ptaki: pokrewieństwa; umiejętność latania i jej zastosowania. Przekształcenie żuchwy i stawu szczękowego w linii rozwojowej cynodonty-ssaki. Ssaki mezozoiczne. Wymieranie na granicy kredy i trzeciorzędu. Paleoceńska wybuchowa radiacja ssaków, ssaki trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Naczelne. Hominidy. Koncepcje na temat powstania człowieka współczesnego.

Literatura:

Gould, S. J. 2007. Dzieje życia na Ziemi. Świat Książki; Warszawa.

Szarski, H. 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Janvier, Ph. 1996. Early vertebrates. Clarendon Press; Oxford.

Benton, M. 2005. Vertebrate palaeontology. Blackwell Publishing; Oxford.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.