Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Paleozoologia kręgowców-w-wdw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-WZKRW51 Kod Erasmus / ISCED: 07.304 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Paleozoologia kręgowców-w-wdw
Jednostka: Wydział Geologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wskazane jest wcześniejsze uczestnictwo w przedmiotach Paleontologia I i II oraz Geologia historyczna. Przydatna jest znajomość osteologii.

Skrócony opis:

Nauka o budowie, ewolucji i sposobie życia kopalnych kręgowców. Przedmiot jako zajęcia do wyboru składa się z wykładu zaliczanego na podstawie egzaminu.

Pełny opis:

Ogólna budowa szkieletu kręgowców. Założenia systematyki kręgowców. Systematyka kladystyczna. Grupy zwierząt najbliżej spokrewnione z kręgowcami: osłonice, bezczaszkowce, konodonty, śluzice. Bezszczękowce kopalne i współczesne. Cechy szczękowców. Plakodermy i akantody. Chrzęstnoszkieletowe: budowa ogólna i typy uzębienia spodoustych; zrosłogłowe i grupy incertae sedis. Kostnoszkieletowe: problematyka homologii kości czaszki; promieniopłetwe; mięśniopłetwe. Wyjście kręgowców na ląd. Płazy. Najwcześniejsze owodniowce. Gady permsko-mezozoiczne. Synapsida. Anapsida. Gady pływające. Diapsida: wczesne archozaury; pterozaury. Późnotriasowa wymiana fauny lądowej. Dinozaury. Ptaki: pokrewieństwa; umiejętność latania i jej zastosowania. Przekształcenie żuchwy i stawu szczękowego w linii rozwojowej cynodonty-ssaki. Ssaki mezozoiczne. Wymieranie na granicy kredy i trzeciorzędu. Paleoceńska wybuchowa radiacja ssaków, ssaki trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Naczelne. Hominidy. Koncepcje na temat powstania człowieka współczesnego.

Literatura:

Gould, S. J. 2007. Dzieje życia na Ziemi. Świat Książki; Warszawa.

Szarski, H. 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Janvier, Ph. 1996. Early vertebrates. Clarendon Press; Oxford.

Benton, M. 2005. Vertebrate palaeontology. Blackwell Publishing; Oxford.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student zna położenie kręgowców w świecie zwierząt oraz przebieg ewolucji kręgowców od bezszczękowców po Homo sapiens. Umie wymienić i opisać najważniejsze wydarzenia w historii kręgowców, takie jak powstanie szczęk, płetw parzystych, wyjście kręgowców na ląd czy przystosowanie do aktywnego lotu. Orientuje się w zasadniczych elementach budowy szkieletu kręgowców i rozpoznaje tkanki budujące ten szkielet.

K_W03 - zna szczegółową budowę anatomiczną, mineralogię szkieletu, systematykę, stany zachowania, rozumie przydatność w biostratygrafii i interpretacji paleośrodowisk wybranych grup mikroskamieniałości i makroskamieniałości

K_U05 - rozpoznaje najważniejsze grupy kopalnych mikroskamieniałości i makroskamieniałości, orientuje się w ich położeniu w systematyce oraz zna szczegóły budowy anatomicznej, rozumie przydatność poszczególnych grup skamieniałości dla celów biostratygrafii oraz rekonstrukcji paleośrodowisk

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K02 - umie zaplanować etapy przygotowawcze do wykonania prezentacji i prac zaliczeniowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 - zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne do ewentualnego podjęcia studiów III stopnia

K_K05 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K05 - rozumie potrzebę przedstawiania najnowszej wiedzy geologicznej w ramach prezentacji i przy wykonywaniu prac zaliczeniowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K09 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

Dopuszczalna nieobecność na zajęciach: obecność nieobowiązkowa.

Egzamin ustny; oceniane jest opanowanie materiału przekazanego podczas wykładu i znajdującego się w materiałach pomocniczych (skrypt, prezentacje multimedialne).

Zaliczenie w terminie poprawkowym: egzamin w sesji poprawkowej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter
Prowadzący grup: Michał Ginter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Nauka o budowie, ewolucji i sposobie życia kopalnych kręgowców.

Pełny opis:

Ogólna budowa szkieletu kręgowców. Założenia systematyki kręgowców. Systematyka kladystyczna. Grupy zwierząt najbliżej spokrewnione z kręgowcami: osłonice, bezczaszkowce, konodonty, śluzice. Bezszczękowce kopalne i współczesne. Cechy szczękowców. Plakodermy i akantody. Chrzęstnoszkieletowe: budowa ogólna i typy uzębienia spodoustych; zrosłogłowe i grupy incertae sedis. Kostnoszkieletowe: problematyka homologii kości czaszki; promieniopłetwe; mięśniopłetwe. Wyjście kręgowców na ląd. Płazy. Najwcześniejsze owodniowce. Gady permsko-mezozoiczne. Synapsida. Anapsida. Gady pływające. Diapsida: wczesne archozaury; pterozaury. Późnotriasowa wymiana fauny lądowej. Dinozaury. Ptaki: pokrewieństwa; umiejętność latania i jej zastosowania. Przekształcenie żuchwy i stawu szczękowego w linii rozwojowej cynodonty-ssaki. Ssaki mezozoiczne. Wymieranie na granicy kredy i trzeciorzędu. Paleoceńska wybuchowa radiacja ssaków, ssaki trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Naczelne. Hominidy. Koncepcje na temat powstania człowieka współczesnego.

Literatura:

Gould, S. J. 2007. Dzieje życia na Ziemi. Świat Książki; Warszawa.

Szarski, H. 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Janvier, Ph. 1996. Early vertebrates. Clarendon Press; Oxford.

Benton, M. 2005. Vertebrate palaeontology. Blackwell Publishing; Oxford.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-15 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Ginter
Prowadzący grup: Michał Ginter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Nauka o budowie, ewolucji i sposobie życia kopalnych kręgowców.

Pełny opis:

Ogólna budowa szkieletu kręgowców. Założenia systematyki kręgowców. Systematyka kladystyczna. Grupy zwierząt najbliżej spokrewnione z kręgowcami: osłonice, bezczaszkowce, konodonty, śluzice. Bezszczękowce kopalne i współczesne. Cechy szczękowców. Plakodermy i akantody. Chrzęstnoszkieletowe: budowa ogólna i typy uzębienia spodoustych; zrosłogłowe i grupy incertae sedis. Kostnoszkieletowe: problematyka homologii kości czaszki; promieniopłetwe; mięśniopłetwe. Wyjście kręgowców na ląd. Płazy. Najwcześniejsze owodniowce. Gady permsko-mezozoiczne. Synapsida. Anapsida. Gady pływające. Diapsida: wczesne archozaury; pterozaury. Późnotriasowa wymiana fauny lądowej. Dinozaury. Ptaki: pokrewieństwa; umiejętność latania i jej zastosowania. Przekształcenie żuchwy i stawu szczękowego w linii rozwojowej cynodonty-ssaki. Ssaki mezozoiczne. Wymieranie na granicy kredy i trzeciorzędu. Paleoceńska wybuchowa radiacja ssaków, ssaki trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Naczelne. Hominidy. Koncepcje na temat powstania człowieka współczesnego.

Literatura:

Gould, S. J. 2007. Dzieje życia na Ziemi. Świat Książki; Warszawa.

Szarski, H. 1982. Anatomia porównawcza kręgowców. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa.

Janvier, Ph. 1996. Early vertebrates. Clarendon Press; Oxford.

Benton, M. 2005. Vertebrate palaeontology. Blackwell Publishing; Oxford.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.