Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioinformatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-216BINF
Kod Erasmus / ISCED: 11.304 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bioinformatyka
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOTECHNOLOGIA, II rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przegląd podstawowych metod i narzędzi bioinformatycznych z nauką praktycznych umiejętności korzystania z oprogramowania

Pełny opis:

1. Wstęp do bioinformatyki. Bazy danych dla Biologii Molekularnej i Biotechnologii - przegląd.

2. Środowisko pakietu GCG. Podstawowe operacje. Przeszukiwanie baz danych przy pomocy słów kluczowych.

3. Porównywanie dwu sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych. Przeszukiwanie baz danych sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych przy użyciu sekwencji jako zapytań.

4. Porównywanie wielu sekwencji. Analiza rodzin białek, reprezentacja rodziny i przeszukiwanie baz danych przy pomocy profilu sekwencji.

5. Motywy sekwencji związane z funkcją. Motywy rodzin białek, sygnały segregacji do przedziałów komórki, sekwencji kontrolujące ekspresję genów.

6. Zaawansowane operacje programu GCG. Odróżnianie kodujących i niekodujących sekwencji DNA.

7. Ewolucja molekularna. Obsługa pakietu PHYLIP.

8. Sequence Retrieval System - relacyjna baza danych sekwencji.

9. PDB - baza struktur przestrzennych makrocząstek. Grafika molekularna.

10. Modelowanie struktur białek globularnych.

11. Serwery biologiczne w Internecie.

12. Samodzielne rozwiązanie przykładowego, złożonego problemu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Odolczyk, Piotr Zielenkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Kotliński, Norbert Odolczyk, Piotr Zielenkiewicz, Maksymilian Zienkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)