Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanizmy ewolucji I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-217ME1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanizmy ewolucji I
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, I rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza o ewolucji na poziomie studiów I stopnia (zob. wykład „Ewolucja”)

Skrócony opis:

Wykład przedstawia mechanizmy ewolucji na poziomie molekularnym i genomowym. Porusza zagadnienia podstaw teoretycznych ewolucji biologicznej, powstania i ewolucji informacji genetycznej i jej ekspresji, ewolucji sekwencji makrocząsteczek biologicznych, genów i genomów, a także ewolucji mechanizmów kontrolujących rozwój organizmów i ich znaczenia dla ewolucji planów budowy.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie przedstawić mechanizmy ewolucji na poziomie sekwencji biologicznych, genów i genomów. W ramach wykładu poruszane są następujące zagadnienia:

• teoretyczne podstawy ewolucji biologicznej – ujęcie teorii informacji;

• elementy genetyki populacji – dynamika alleli w populacji pod wpływem doboru i dryfu genetycznego, ewolucja neutralna;

• powstanie i najwcześniejsze dzieje informacji genetycznej – od pierwszych replikatorów do pierwszych komórek;

• ewolucja sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych, modele podstawień, tempo gromadzenia się zmian w sekwencjach, dobór naturalny i ewolucja neutralna na poziomie sekwencji, hipoteza zegara molekularnego;

• powstanie komórek eukariotycznych – endosymbioza i indywidualizacja we wczesnych etapach ewolucji, powstanie chromosomów eukariotycznych i cyklu komórkowego oraz płci;

• ewolucja genomów – duplikacje genów i genomów, ewolucja rodzin genowych, horyzontalny transfer genów, koewolucja genomów jądra i organelli;

• rola ruchomych elementów genetycznych i wirusów w ewolucji genomów;

• zasady i zastosowania filogenetyki molekularnej i filogenomiki;

• podstawy ewolucyjnej biologii rozwoju – allometria, matematyczne ujęcie ewolucji planów budowy organizmów, głęboka homologia mechanizmów rozwojowych;

• ewolucja mechanizmów kontroli rozwoju roślin i zwierząt;

• ewolucja złożoności biologicznej – modele matematyczne i materiał empiryczny; powstawanie nowości ewolucyjnych – kooptacja i wymiana funkcji; filogenetyczne i rozwojowe ograniczenia ewolucji złożoności.

Literatura:

1) DL Hartl, AG Clark, Podstawy genetyki populacyjnej, Wydawnictwa UW, 2009

2) Kosmos, tom 58 nr 3-4, 2009 (http://kosmos.icm.edu.pl/)

3) D Futuyma Ewolucja. Wydawnictwa UW, 2005

4) TA Brown, Genomy, PWN 2009

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny (zalicza 60%)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Golik
Prowadzący grup: Rafał Archacki, Paweł Golik, Marek Maleszewski, Elżbieta Romanowska, Krzysztof Spalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Golik
Prowadzący grup: Rafał Archacki, Paweł Golik, Marek Maleszewski, Elżbieta Romanowska, Krzysztof Spalik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.