Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biodiversity and Ecotoxicology in Mediterranean Ecosystems 1400-4EU-BAEiME

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-4EU-BAEiME
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biodiversity and Ecotoxicology in Mediterranean Ecosystems 1400-4EU-BAEiME
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty DOWOLNEGO WYBORU
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

Completion of "Biodiversity around the corner" (1400-4EU-BAC) gives priority to join this course

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course is part of a 4EU+ educational project in cooperation with Sorbonne University and Charles University.

This course is a practical follow-up to the “Biodiversity around the corner” (1400-4EU-BAC) course realized from February to May. This intensive field course is provided as a context-based project where students use their knowledge and apply methodologies learnt before. Students engage in the entire research process – asking questions, study design, fieldwork, results analysis and sharing – and in a cross-disciplinary dialogue. Students choose a problem to solve, demanding surpassing a single discipline perspective. They need to place diversity of organisms - including individual- or community-level functional traits - in the spatial context of the physical environment, pollution levels included.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course is part of the “ABC in Biodiversity” educational path realized as a 4EU+ educational project in cooperation with Sorbonne University and Charles University.

This course is a practical follow-up to the “Biodiversity around the corner” (1400-4EU-BAC) course realized from February to May. This intensive field course is provided as a context-based project where students use their knowledge and apply methodologies learnt before. Students engage in the entire research process – asking questions, study design, fieldwork, results analysis and sharing – and in a cross-disciplinary dialogue. Students choose a problem to solve, demanding surpassing a single discipline perspective. They need to place diversity of organisms - including individual- or community-level functional traits - in the spatial context of the physical environment, pollution levels included.

The field course will take place from May, 23rd to June 3rd, 2022, at the Observatoire Océanologique in Banyuls sur Mer, France.

Travel costs, from Paris/Prague/Warsaw, depending which is your home university, and accommodation during the course are covered by 4EU+ funds.

Registration will take place through Sorbonne University and will be open through February. To apply for the course, please send your short CV and a motivation letter to both course coordinators: Sophie Sanchez-Brosseau, sophie.sanchez-brosseau@obs-banyuls.fr, and Laurence Besseau, besseau@obs-banyuls.fr.

IMPORTANT: priority is given to: - students who participate in “Biodiversity around the corner” (1400-4EU-BAC) and who receive a positive grade; - students with some background in biology; - MA students. Four students per university will be accepted.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Derek, Sylwia Kulczyk, Barbara Pietrzak
Prowadzący grup: Marta Derek, Sylwia Kulczyk, Barbara Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)