Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Powstawanie i utylizacja odpadów oraz zanieczyszczeń

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-ZS-PIUO-c Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Powstawanie i utylizacja odpadów oraz zanieczyszczeń
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty kierunkowe, ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKA, sem. 3, W. CHEMII
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wykład (A) oraz ćwiczenia laboratoryjne (B) z zakresu:źródła zanieczyszczeń w przyrodzie, sposoby utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych; metody minimalizacji ilości odpadów komunalnych i przemysłowych; migracja zanieczyszczeń w środowisku naturalnym; analiza instalacji przemysłowych w aspekcie ochrony środowiska; zanieczyszczenia atmosfery, hydrosfery, problemy środowiskowe związane z glebą; metody utylizacji odpadów stałych, metody oczyszczania ścieków; metody usuwania zanieczyszczeń z powietrza; metody oczyszczania gazów przemysłowych; zastosowanie biotechnologii w utylizacji odpadów; zastosowanie metod membranowych w ochronie środowiska i utylizacji odpadów; metody składowania i utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Pełny opis:

Podstawy chemii środowiska, metody oczyszczania ścieków, zastosowanie biotechnologii w oczyszczaniu ścieków, zastosowanie procesów membranowych w oczyszczaniu ścieków i uzdatnianiu wód (elektrodializa, odwrócona osmoza); usuwania zanieczyszczeń z powietrza: usuwanie pyłów w procesach absorpcji, adsorpcji, odsiarczanie gazów przemysłowych, usuwanie NOx, katalityczne usuwanie związków organicznych z powietrza; zastosowanie kolumn sorpcyjnych i procesów demineralizacji w uzdatniania wody; odpady stałe komunalne i przemysłowe, ich unieszkodliwianie: recykling, bezpieczne składowanie odpadów stałych, termiczne przetwarzanie odpadów stałych (spalarnie); odpady niebezpieczne i ich neutralizacja ze szczególnym uwzględnieniem odpadów promieniotwórczych; odpady organiczne i sposoby ich utylizacji: fermentacja metanowa i biogaz, kompostowanie; biocydy organiczne: właściwości środowiskowe i metody ich utylizacji.Integralną częścią przedmiotu jest laboratorium w ramach którego studenci wykonują ćwiczenia z zakresu metod utylizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych. W trakcie ćwiczeń studenci wykonują szereg analiz klasycznych i instrumentalnych tj. wysokosprawna chromatografia cieczowa HPLC, chromatografia gazowa GC, spektrofotometria UV-Vis, spektrometria w podczerwieni, pomiary potencjometryczne, wstrzykowa analiza przepływowa, pomiary polarymetryczne, pomiary lepkości i gęstości, pomiary temperatury zapłonu. Studenci dokonują oceny skuteczności metody utylizacji na podstawie szeregu analiz wykonanych w trakcie ćwiczenia. Czasochłonność: Wykład = 30 hPrzygotowanie do zaliczenia = 10 hĆwiczenia 10 x 4 h = 40Przygotowanie raportu 10 x 1,5 h = 15 h Łączny czas przeznaczony na przedmiot = 95 h

Literatura:

1. G. W. vanLoon, S. J. Duffy „Chemia Środowiska” PWN, 2008.2. Praca zbiorowa pod red. T. Kasprzyckiej Guttman „Odpady stałe, ciekłe i gazowe” Oficyna Wydawnicza Forest, 2009.3. G. W. vanLoon, S. J. Duffy “Environmental Chemistry: A Global Perspective” Oxford Univesity Press, 2005.4. J. Warych „Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych” WNT, 2007.5. C. Rosik-Dulewska „Podstawy gospodarki odpadami” WNP, 2007

Efekty uczenia się:

Student powinien posiadać umiejętność oceny stosowalności danej metody utylizacji dla odpadów przemysłowych i komunalnych, powinien potrafić: wskazać najważniejsze źródła zanieczyszczeń atmosfery, hydrosfery i gleby, dokonać krytycznej oceny instalacji przemysłowej w aspekcie ochrony środowiska, wskazać metodę analityczną pozwalającą ocenić skuteczność danej metody utylizacji odpadów, wskazać metody minimalizacji ilości odpadów komunalnych i przemysłowych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z wykładu będzie oceną z testu końcowego. Ocena końcowa z laboratorium będzie średnią arytmetyczną z ocen cząstkowych uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń (zaliczenia ćwiczeń i ocena z raportu).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.