Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SDNH - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-RNZI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: SDNH - Rozwój naukowy – zajęcia indywidualne z promotorem (warsztat naukowca)
Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia badań związanych z tematyką rozprawy doktorskiej. Mają charakter ściśle zindywidualizowany, uwzględniając istotne zarówno z punktu widzenia doktoranta, jak i z punktu widzenia promotora zagadnienia warsztatu naukowego, np. pisanie tekstów akademickich, komunikacja naukowa i upowszechnianie wyników badań, zapoznanie się z koncepcją data science oraz komercjalizacja wyników działalności naukowej.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

zna i rozumie

- w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów - światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe - właściwe dla danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_WG.1),

- główne tendencje rozwojowe dyscyplin naukowych lub artystycznych, w których odbywa się kształcenie (P8S_WG.2),

- metodologię badań naukowych (P8S_WG.3),

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (P8S_WK.1),

- ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej (P8S_WK.2),

Umiejętności:

potrafi

- dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań naukowych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twórczym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy (P8S_UW.2),

- planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym (P8S_UO.1), - samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1),

Kompetencje społeczne:

jest gotów do

- krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.1),

- krytycznej oceny własnego wkła¬du w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej (P8S_KK.2),

- uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych (P8S_KK.3),

- wypełniania zobowiązań społecz¬nych badaczy i twórców (P8S_KO.1),

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2),

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (P8S_KO.3),

- wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin nauki lub dziedziny sztuki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności (P8S_UW.1):

definiować cel i przedmiot badań naukowych, formułować hipotezę badawczą,

rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować,

wnioskować na podstawie wyników badań naukowych

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym (P8S_KR.1):

prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Cieśliński
Prowadzący grup: Mirosław Bańko, Agnieszka Bartoszewicz, Łucja Biel, Konrad Bobiatyński, Iwona Burkacka, Anna Cetera-Włodarczyk, Elżbieta Górska, Ewa Gruszczyńska-Ziółkowska, Milena Hebal-Jezierska, Michał Herer, Justyna Jaworska, Dariusz Kołodziejczyk, Aniela Korzeniowska, Urszula Kosińska, Agnieszka Kościańska, Karolina Krasuska, Radosław Kucharczyk, Michał Kuziak, Włodzimierz Lorenc, Iwona Luba, Marcin Matczak, Jerzy Mazurek, Tomasz Nowak, Justyna Olko, Katarzyna Pachniak, Wawrzyniec Rymkiewicz, Valentyna Sobol, Agnieszka Szarkowska, Grażyna Szelągowska, Paweł Szymański, Elżbieta Wichrowska, Anna Wodzińska, Szymon Wróbel, Adam Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Cieśliński
Prowadzący grup: Adam Andrzejewski, Mirosław Bańko, Agata Bareja-Starzyńska, Mirosław Barwik, Tomasz Basiuk, Łucja Biel, Konrad Bobiatyński, Błażej Brzostek, Agnieszka Budzyńska-Daca, Bartłomiej Czaplicki, Marek Dziekan, Andrzej Fabianowski, Ewa Hoffmann-Piotrowska, Renata Hryciuk, Marek Janicki, Paweł Janiszewski, Anna Jaroszewska, Grażyna Jurkowlaniec, Anna Just, Agnieszka Karpowicz, Alina Kępińska, Jerzy Kochanowski, Bartosz Kontny, Aniela Korzeniowska, Agnieszka Kościańska, Roman Krzywy, Iwona Kurz, Henryk Litwin, Małgorzata Łuczyńska-Hołdys, Piotr Majewski, Andrzej Markowski, Wojciech Michera, Katarzyna Moszczyńska-Dürst, Żaneta Nalewajk-Turecka, Tomasz Nowakiewicz, Joanna Odrowąż-Sypniewska, Ewa Paczoska, Marcin Pauk, Agnieszka Piskorska, Paweł Piszczatowski, Marcin Poręba, Patrycja Prządka-Giersz, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Marta Rakoczy, Jerzy Rubach, Hanna Rubinkowska-Anioł, Witold Sadowski, Mateusz Salwa, Paweł Skibiński, Aleksandra Sulikowska-Bełczowska, Magda Szcześniak, Gabriela Świtek, Piotr Ugniewski, Ewa Wałaszewska, Rafał Wonicki, Mariusz Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Irena Bieńkowska, Karolina Broś, Aleksander Bursche, Tadeusz Ciecierski, Wojciech Figiel, August Grabski, Ewa Hoffmann-Piotrowska, Elżbieta Jaskulska, Tomasz Jeż, Grażyna Jurkowlaniec, Dariusz Kołodziejczyk, Bartosz Kontny, Hubert Kowalski, Łukasz Książyk, Iwona Kurz, Michał Kuziak, Grzegorz Leszczyński, Agnieszka Piskorska, Monika Płużyczka, Monika Polit, Magdalena Radkowska-Walkowicz, Natalia Siudzińska, Krystyna Stebnicka, Agnieszka Szarkowska, Karol Szymczak, Gabriela Świtek, Urszula Topczewska, Małgorzata Tryuk, Piotr Ugniewski, Wiesław Więckowski, Izabela Winiarska-Górska, Magdalena Zawisławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.