Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki o sztuce - Warsztat metodyczny grupowy - 4 godz.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SZD-WM-NOS-4 Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Nauki o sztuce - Warsztat metodyczny grupowy - 4 godz.
Jednostka: Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce
Grupy: Konwersatoria
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce.

Pełny opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce. Proponowanym punktem wyjścia i wstępną lekturą jest tekst Uwagi o etyce i metodyce pracy naukowej Michała Hellera.

Nacisk zostanie położony na metodyczne przygotowanie do tworzenia rozprawy doktorskiej oraz opracowywania i prowadzenia zajęć akademickich.

Literatura:

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, red. Kazimierz Kuciński, Warszawa 2015

Heller Michał, Jak być uczonym, Kraków 2009 (2 wyd. Kraków 2017)

Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Emanuel Kulczycki, Poznań 2017

Mendel Tadeusz, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2010 (oraz liczne wcześniejsze wydania)

Wizualizacja informacji w humanistyce, red. Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska, Toruń 2017

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć:

- zna i rozumie zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu. (P8S_WG.4)

- potrafi:

transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej (P8S_UW.3)

upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych (P8S_UK.2)

inicjować debatę (P8S_UK.3)

samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1)

planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi (P8S_UU.2)

- jest gotów do:

wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców (P8S_KO.1)

inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2)

podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

-prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

-respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej (P8S_KR.1)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Uczestnik otrzyma je, gdy prowadzący pozytywnie zweryfikuje efekty uczenia się. W sytuacjach wątpliwych – możliwa dodatkowa rozmowa prowadzącego z doktorantem, dopuszczalna jedna nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski
Prowadzący grup: Marek Czapelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce.

Pełny opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce. Proponowanym punktem wyjścia i wstępną lekturą jest tekst Uwagi o etyce i metodyce pracy naukowej Michała Hellera.

Nacisk zostanie położony na metodyczne przygotowanie do tworzenia rozprawy doktorskiej oraz opracowywania i prowadzenia zajęć akademickich.

Literatura:

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, red. Kazimierz Kuciński, Warszawa 2015

Heller Michał, Jak być uczonym, Kraków 2009 (2 wyd. Kraków 2017)

Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Emanuel Kulczycki, Poznań 2017

Mendel Tadeusz, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2010 (oraz liczne wcześniejsze wydania)

Wizualizacja informacji w humanistyce, red. Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska, Toruń 2017

Uwagi:

Wiedza:

Uczestnik zajęć:

- zna i rozumie zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu. (P8S_WG.4)

Umiejętności:

potrafi:

- transferować wyniki działalności naukowej do sfery gospodarczej i społecznej (P8S_UW.3)

- upowszechniać wyniki działalno¬ści naukowej, także w formach popularnych (P8S_UK.2)

- inicjować debatę (P8S_UK.3)

- samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób (P8S_UU.1)

- planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi (P8S_UU.2)

Kompetencje

jest gotów do:

- wypełniania zobowiązań społecznych badaczy i twórców (P8S_KO.1)

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego (P8S_KO.2)

- podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

- prowadzenia działalności naukowej w sposób niezależny,

- respektowania zasady publicznej własności wyników działalności naukowej, z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej (P8S_KR.1)

Zajęcia na zaliczenie – uczestnik otrzyma je, gdy prowadzący pozytywnie zweryfikuje efekty uczenia się

metody weryfikacji efektów uczenia się

Wysłuchiwanie wypowiedzi uczestników zajęć na temat poruszonych zagadnień z ew. elementami wywiadu

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego)

Zaliczenie na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach, w sytuacjach wątpliwych – możliwa dodatkowa rozmowa prowadzącego z doktorantem

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski
Prowadzący grup: Marek Czapelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce.

Pełny opis:

Zajęcia propedeutyczne – ich celem będzie wyrobienie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, enumerowanych poniżej („efekty uczenia się”), w odniesieniu do dyscypliny nauki o sztuce. Proponowanym punktem wyjścia i wstępną lekturą jest tekst Uwagi o etyce i metodyce pracy naukowej Michała Hellera.

Nacisk zostanie położony na metodyczne przygotowanie do tworzenia rozprawy doktorskiej oraz opracowywania i prowadzenia zajęć akademickich.

Literatura:

Elementy metodyki rozprawy doktorskiej, red. Kazimierz Kuciński, Warszawa 2015

Heller Michał, Jak być uczonym, Kraków 2009 (2 wyd. Kraków 2017)

Komunikacja naukowa w humanistyce, red. Emanuel Kulczycki, Poznań 2017

Mendel Tadeusz, Metodyka pisania prac doktorskich, Poznań 2010 (oraz liczne wcześniejsze wydania)

Wizualizacja informacji w humanistyce, red. Małgorzata Kowalska, Veslava Osińska, Toruń 2017

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.