Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Główne nurty teoretyczne w naukach o zarządzaniu i jakości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-N-GNT-ZJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Główne nurty teoretyczne w naukach o zarządzaniu i jakości
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Zajęcia obowiązkowe dla I roku SDNS dyscyplina n. o zarządzaniu i jakości
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

30-godzinne konwersatorium

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Do organizations always need to be managed? Is knowledge of management needed in contemporary algorithmically steered world? For what purpose can it be useful for a citizen who is not a manager and does not aspire to managerial positions? This course will address these and related issues. Given that the modern world is a world of organizations and that they are ubiquitous, it is easy to conceive of them both a tool of enslavement and liberation. Indeed, organizations can be viewed in many different ways and have many different aspects. Depending on what we focus on, we may be able to see this and perhaps also influence some aspects of the organization at the expense of others. Management is a practical and direct way of approaching them and taking responsibility for them. The aim of the course is to learn about contemporary ways of understanding organizations, as well as to show how they can be strategically managed and understood creatively.

Course contents:

1. Organization and management

2. Subsystems of organization and management: Organizational culture

3. Subsystems of organization and management: Technology 4. Subsystems of organization and management: Social structure

5. Subsystems of organization and management: Physical structure. Organization space.

6. Ideas and issues of organization and management: Leadership

7. Ideas and issues of organization and management: Entrepreneurship

8. Ideas and issues of organization and management: Fashion in management

9. Ideas and issues of organization and management: Management in the experience economy

10. Ideas and issues of organization and management: Organizational imagination

11. Ideas and issues of organization and management: Social and organizational roles

12. Ideas and issues of organization and management: Work and alienation

13. Ideas and issues of organization and management: Organizational change

14. Ideas and issues of organization and management: The identity of the organization

15. New challenges: Organizations of the common good

Literatura: (tylko po angielsku)

list of the subject-related literature;

main readings:

B.Glinka i M.Kostera (red.) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer

Kostera, M. i M.Śliwa (2012) Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura. Warszawa: Wolters Kluwer

Hatch, M.J. (2002) Teoria organizacji. Warszawa: PWN

or:

Hatch, M.J. and A. Cunliffe (2006). Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

There will also be detailed reading recoomendations relevant to each of the detailed themes.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Knowledge: Knows and understands:

WG_1 - world achievements, covering theoretical foundations as well as general issues and selected specific issues of a given scientific or artistic discipline, to a degree allowing revision of existing paradigms

WG_2 - main development trends of the scientific or artistic disciplines which are the object of studies

WG_3 - methodology of scientific research

WK_1 - fundamental dilemmas of modern civilization

WK_2 - economic, legal, ethical and other significant determinants of academic activity

Skills: Can

UW_1 - use knowledge of various scientific or artistic disciplines to creatively identify, formulate and innovatively solve complex problems or perform research tasks, and specifically: define the purpose and subject of research and formulate a research hypothesis, develop and creatively use research methods, techniques and tools, draw conclusions from research results

UW_2 - make a critical analysis and evaluation of the results of scientific research, expert activity and other creative works and their contribution to the development of knowledge

Social competences: Is ready to:

KK_1 - critically evaluate the achievements of a given scientific or artistic discipline

KK_2 - critically evaluate own contribution to the development of a given scientific or artistic discipline

KK_3 - recognise the importance of science in solving cognitive and practical problems

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

description of requirements related to participation in classes, including the permitted number of explained absences;

Permitted number of absences subject to justification: 30% Rules for retake: The same as in the first term, but without the possibility of choosing the topic of the essay

principles for passing the classes and the subject (including resit session);

Written essay or oral presentation on topic selected from list

methods for the verification of learning outcomes; Written credit

evaluation criteria

content and activity based evaluation and recommendations for further development

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kostera
Prowadzący grup: Monika Kostera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kostera
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)