Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-SZD-SD-ZiJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

16 godzinne seminarium dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości.

Podczas zajęć doktoranci będą prezentować swoje tematy badawcze z naciskiem na przegląd literatury i proponowaną metodykę. Dyskutowane będą również wiodące teksty naukowe związane z tematyką prac doktorantów.

Literatura:

Literatura będzie podawana na bieżąco na tydzień przed spotkaniem seminaryjnym (uzależniony od tematów badawczych doktorantów zapisanych na kurs).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

• potrafi zidentyfikować wiodące teksty, związane z tematyką swojej pracy,

• zna i rozumie wiodące teksty związane z tematyką swojej pracy,

• potrafi wyjaśnić zależności między kluczowymi zjawiskami,

• umie zaprojektować metodę badania oraz zaprezentować projekt badawczy.

Metody i kryteria oceniania:

Opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: zajęcia odbywają się podczas 4 spotkań, dopuszczalna liczba nieobecności: 1 spotkanie

Zasady zaliczenia zajęć i przedmiotu: obecność na zajęciach i prezentacja

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Postuła
Prowadzący grup: Agnieszka Postuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)