Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologia stosowana

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-ES-WW Kod Erasmus / ISCED: 07.2 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ekologia stosowana
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia będą przebiegać dwutorowo według schematu: Podstawy-działanie-efekt.

Część teoretyczna - wykłady; część praktyczna - ćwiczenia: przygotowanie kampanii społecznej ”Fenomen Kampinoskiego Parku Narodowego”; badania terenowe; przeprowadzenie kampanii społecznej.

Pełny opis:

Zajęcia będą przebiegać dwutorowo według schematu: Podstawy-działanie-efekt.

Część teoretyczna - wykłady ; część praktyczna - ćwiczenia : przygotowanie kampanii społecznej; badania terenowe; przeprowadzenie kampanii społecznej.

Część teoretyczna - wykłady:

- Ekologia jako nauka i problemy badawcze ekologii ( historia, terminy, teorie, idee).

- Obiegi w przyrodzie.

- Miasto jako ekosystem; relacje miasto, a tereny chronione.

- Ekologia na co dzień; nadużycia terminu ekologia.

- Komunikacja społeczna w działaniach proekologicznych; budowanie kampanii społecznej.

- Fenomen Kampinoskiego Parku Narodowego.

Część praktyczna - ćwiczenia:

- cel i zakres badań pt. „ Funkcjonowanie wschodniej granicy KPN”;

- badania terenowe ( kartowanie, obserwacje, dokumentacja, badania ankietowe);

- burza mózgów dotycząca planowanej kampanii społecznej;

- opracowanie wyników badań.

Całość zamknie prezentacja wyników badań terenowych i samej kampanii społecznej.

Literatura:

Kalinowska A., Ekologia wybór przyszłości, Wyd. Editions Spotkania, Warszawa. 1992.

Richling A., Solon J., Ekologia krajobrazu, PWN, Warszawa.

MackenzieA., A. Ball S., Virdee S. R., Krótkie wykłady. Ekologia, PWN, 2000, 2007.

Odum E., Podstawy ekologii, PWRiL, 1977.

Pyłka-Gutowska E., Ekologia z ochroną środowiska, Wydawnictwo Oświata, 1997.

Wiener J., Życie i ewolucja biosfery, PWN, 1997, 2003.

Efekty uczenia się:

Kompetencje ogólne: świadomość roli ekologii jako nauki i jej roli w ochronie środowiska. Umiejętność, rozpoznania i analizy podstawowych procesów ekologicznych.

Kompetencje przedmiotowe: znajomość kierunków i zastosowań badań ekologicznych; umiejętność prowadzenia podstawowych obserwacji ekologicznych w terenie; umiejętność budowania i przeprowadzenia kampanii społecznej; umiejętność interpretacji i krytycznej oceny otrzymanych wyników.

Wiedza:

1. zna najważniejsze zagadnienia i kierunki, którymi zajmuje się obecnie ekologia i nauki pokrewne;

2. zna obiegi w przyrodzie i systemy troficzne;

3. zna relacje i problemy wynikające z sąsiedztwa miasta z terenami chronionymi

Umiejętności:

1. na podstawie posiadanej wiedzy umie rozpoznać podstawowe problemy ochrony przyrody;

2. umie wyciągać krytyczne wnioski i je artykułować, interpretować wyniki, oraz prezentować je publicznie;

3. umie samodzielnie prowadzić podstawowe obserwacje terenowe z zakresu ekologii.

Postawy

1. rozumie konieczność i przydatność kompleksowego spojrzenia na środowisko przyrodnicze i konieczność jego ochrony w oparciu o wiedzę o nim;

2. rozumie znaczenie badań ekologicznych dla planowania przestrzennego i społeczeństwa;

3. jest przygotowany do prowadzenia akcji proekologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca samodzielna, praca w zespołach, udział w dyskusji, twórczy wkład w budowanie kampanii społecznej.

Test, poprowadzenie kampanii społecznej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski, Agnieszka Sosnowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Lewandowski
Prowadzący grup: Wojciech Lewandowski, Maria Zachwatowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.