Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geostatystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-GSTAT Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geostatystyka
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka fizycznogeograficzna) - sem. 5
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka geoinformatyczna) - sem. 5
Przedmioty do wyboru, dzienne studia I stopnia (ścieżka społeczno-ekonomiczna) - sem. 5
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 5
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Podstawy geoinformatyki I 1900-1-PGI1
Podstawy matematyki i statystyki 1900-1-PMATS

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw GIS, programu MS Excel

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do analizy i opisu danych przestrzennych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi softwere'owych, niezbędnym tłem teoretycznym i elementami statystyki klasycznej.

Pełny opis:

Główne cele przedmiotu to: przyswojenie wiedzy o podstawowych koncepcjach geostatystycznych i zaznajomienie ze standardowymi statystycznymi technikami wraz z ich zastosowaniami w analizach rożnego typu danych w tym danych przestrzennych.

Podstawy statystyki klasycznej – skale pomiarowe, statystyki opisowe, graficzna prezentacja danych, podstawy testowania statystycznego, korelacja i regresja. Wstęp do przestrzennych analiz geostatystycznych (software: ArcGIS Spatial Analyst, MS Excel, STATISTICA).

Wymiar zajęć:

Ćwiczenia w sali komputerowej - 15 h,

Samodzielne przygotowanie studenta do ćwiczeń (np. powtórzenie zagadnień omawianych na wcześniejszych zajęciach) - 2 h,

Wykład w sali - 15 h,

METODY NAUCZANIA:

Metody praktyczne: ćwiczenia przedmiotowe w pracowni komputerowej z wykorzystaniem oprogramowania ArcGIS Spatial Analyst, MS Excel, STATISTICA, metoda projektów.

Literatura:

Namysłowska-Wilczyńska B. 2006. Geostatystyka: teoria i zastosowania. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Longley P.A., Goodchild M.F., Maguire D.J., Rhind D.W. 2006. GIS: Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Magnuszewski A. 1999. GIS w geografii fizycznej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Łomnicki A. 2006. Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników (wyd. 3). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Norcliffe G.B. 1986. Statystyka dla geografów: wprowadzenie. Państwowe Wyd. Naukowe. Warszawa

Urbański J. GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Help do programów ArcGIS i STATISTICA (w języku angielskim)

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się: K_W04, K_W11, K_U03, K_U06

WIEDZA:

- Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu statystyki,

- Rozumie podstawy działania metod i testów statystycznych,

- Potrafi posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem. ArcGIS, STATISTICA.

UMIEJĘTNOŚCI:

- Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną, wybrać i zastosować odpowiednie metody statystyczne w zależności od problemu badawczego i typu danych,

- Potrafi zaprezentować graficznie wyniki analiz statystycznych i poddać je interpretacji,

- Potrafi dobrać odpowiednie metody statystyczne oraz grafikę do prezentacji wyników pomocną w realizacji projektów, czy też prac dyplomowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- Umie działać w sposób analityczny w przygotowywaniu i realizacji projektów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń będzie się składała ze średniej ocen zadań praktycznych wykonywanych samodzielnie podczas ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia wykładu jest zaliczenie ćwiczeń. Zaliczenie wykładu odbędzie się w formie egzaminu pisemnego.

Próg zaliczenia (w przypadku ćwiczeń oraz wykładu) to 60%.

Dopuszczalne są 2 nieusprawiedliwione nieobecności w trakcie ćwiczeń.

Odrobienie zajęć jest możliwe w godzinach konsultacji prowadzącego, bądź w innym uzgodnionym z prowadzącym terminie.

W przypadku niezaliczenia w ustalonym terminie, student ma prawo do zaliczenia poprawkowego.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marlena Kycko
Prowadzący grup: Marlena Kycko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.