Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie (Geoinformatyka)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-1-SEM-G Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie (Geoinformatyka)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Seminaria licencjackie do wyb oru na studiach I stopnia na kierunku MSOŚ
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Seminarium licencjackie koncentruje się na wsparciu licencjuszy w przygotowaniu prac licencjackich. W trakcie zajęć każdy licencjusz zobowiązany jest do zaprezentowania 4 razy postępów przygotowywanej pracy (prezentacja wstępnej wersji metodyki i wyników pracy, końcowa wersja metodyki, analiza uzyskanych wyników oraz końcowa wersja pracy).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas seminarium licencjackiego każdy student prezentuje w obecności swojego opiekuna postępy nad pracą licencjacką, przedstawia również najnowsze badania naukowe związane z podjętym tematem pracy.

Pełny opis:

Seminarium licencjackie służy nauczeniu studentów studiów licencjackich zasad dotyczących właściwego doboru metod badawczych, krytycznego podejścia do pozyskanych materiałów oraz uzyskanych wyników, odniesienia ich do danych literaturowych, wysnucia prawidłowych wniosków z przeprowadzonych analiz oraz przygotowania właściwej pracy licencjackiej (struktura, układ, proporcje, przypisy, literatura obcojęzyczna, strona edycyjna).

Wszystkie wystąpienia są oceniane przez prowadzących seminarium oraz opiekuna pracy licencjackiej.

Literatura:

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88

Weiner J., 2003: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 3. PWN, Warszawa.

Weiner J., 2009: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 4. PWN, Warszawa, s. 157

Efekty uczenia się:

K_W04, K_W09, K_W10, K_W12, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U08, K_U12, K_K01, K_K02

Umiejętność zaprojektowania procesu naukowego, a także jego realizacja. Przygotowanie tekstu pracy licencjackiej.

Wiedza o problemach, jakie występują przy realizacji poszczególnych etapów pracy licencjackiej.

Umiejętność zwięzłej i jasnej prezentacji najważniejszych zagadnień przedstawianych w fachowej polsko, ale i przede wszystkim anglojęzycznej literaturze.

Umiejętność prezentacji problemów, z jakimi spotyka się student przy realizacji pracy licencjackiej.

Umiejętność dyskusji o przedstawianych w prezentacjach problemach.

Wiedza o wybranych problemach współczesnej geoinformatyki, kartografii oraz teledetekcji.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy referat z postępów pracy oraz materiały z prezentowanych treści są oceniane przez uczestników seminarium (w tym przez opiekuna). Do zaliczenia niezbędne są obecności na seminariach. Dopuszczalne są dwie nieobecności. Zaliczenie seminarium odbywa się po zatwierdzeniu przez opiekuna gotowej wersji pracy licencjackiej. Wersja ta powinna być gotowa do złożenia w Dziekanacie oraz w systemie plagiat.pl

W terminie poprawkowym student zobowiązany jest zakończyć i złożyć w dziekanacie pracę licencjacką.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.