Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka i statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-12-MS Kod Erasmus / ISCED: 11.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka i statystyka
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Geografia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład i ćwiczenia mają na celu zaznajomienie z podstawowymi i najbardziej przydatnymi pojęciami i metodami matematyki oraz statystyki stosowanymi w pracy geografa.

Pełny opis:

1. Zapis statystyczny

2. Organizacja i graficzne przedstawianie danych, parametry rozkładów.

3. Miary tendencji centralnej (średnia, mediana, moda)

4. Miary zmienności, skośności i kurtozy (rozstęp, wariancja, odchylenie standardowe, miary skośności i kurtozy)

5. Analiza korelacji i regresji (współczynnik korelacji, rangowanie, metoda najmniejszych kwadratów)

7. Miary tendencji

8. Prezentacja możliwości obliczeń matematycznych i statystycznych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel i programie Statistica

Literatura:

1. Górska M., 2006, Statystyka dla studentów geografii. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 101

2. Kassyk-Rokicka H. 2011, Mierniki statystyczne. PWE, Warszawa, s. 168

3. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M., 2013, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, s. 256

4. Norcliffe G.B., 1986, Statystyka dla geografów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 258

5. StatSoft, Elektroniczny Podręcznik Statystyki PL (http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html)

Literatura uzupełniająca:

Obecny A., 2003, Statystyka opisowa w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion.

Obecny A., 2003, Statystyka matematyczna w Excelu dla szkół. Ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Helion

Efekty uczenia się:

Student potrafi:

1. Zgromadzić i opracowywać dane (np. utworzyć szereg rozdzielczy przedziałowy), zaprezentować je w postaci wykresu (diagram, histogram), obliczyć i zinterpretować parametry rozkładów.

2. Wyznaczyć współczynnik korelacji i zinterpretować go, wyznaczyć funkcję regresji I-go rodzaju i zastosować metody najmniejszych kwadratów.

3. Analizować tendencje i zmienność w zbiorze danych.

4. Testować hipotezy dla średniej i wariancji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Sprawdziany (kolokwia) w trakcie ćwiczeń i egzamin końcowy. Standardowa skala ocen.

Szczegółowo metody i kryteria oceniania zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Suchożebrski
Prowadzący grup: Jarosław Suchożebrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.