Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia czasu wolnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GCW-GSE-OW Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia czasu wolnego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia kierunek Geografia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą różnych aspektów problematyki czasu wolnego w ujęciu geograficznym. Studenci zapoznają się z ich merytoryczną analizą, następnie w formule dyskusji na kanwie przygotowywanych przez nich prezentacji pogłębiają wiedzę.

Pełny opis:

Zajęcia dotyczą różnych aspektów problematyki czasu wolnego w ujęciu geograficznym. Studenci zapoznają się z ich merytoryczną analizą, następnie w formule dyskusji na kanwie przygotowywanych przez nich prezentacji pogłębiają wiedzę. Poruszanymi tematami podczas zajęć są m.in. geografia podróży, geografia savoir-vivre'u, turystyka literacka, zwyczaje zakupowe i rozrywkowe na świecie, turystyka genealogiczna.

Literatura:

W. Czapińska, 2002, Magiczne miejsca literackiej Europy, Wyd. Europa, Wrocław

J. Kaczmarek, 2004, Dublin – labirynt nad rzeką [w:] D. Jędrzejczyk (red.), Humanistyczne oblicze miasta, Wyd. WGiSR UW, Warszawa (s. 301-347)

A. Kowalczyk, 2004, Praga przełomu XIX i XX wieku w przekazie literackim i w rzeczywistości [w:] D. Jędrzejczyk (red.), Humanistyczne oblicze miasta, Wyd. WGiSR UW, Warszawa (s. 247-276)

A. Chwalba, 2005, Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów współczesnych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

C. Ikanowicz, J.W. Piekarski, 2007, Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

L. Jabłonowska, G. Myśliwiec, 2006, Współczesna etykieta pracy, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Z. Długosz, 2001, Historia odkryć geograficznych i poznania Ziemi, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

A. Kowalczyk, 2001, Geografia turyzmu, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

D. MacCannell, 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, MUZA, Warszawa

K. Podemski, 2005, Socjologia podróży, Wyd. Nauk. UAM, Poznań

G. Shaw, A.M. Williams, 2004, Critical Issues in Tourism: a Geographical Perspective, Blackwell Publishers, Maiden

J. Urry, 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W04, K_W18, K_U04, K_U06, K_K01, K_K07 S1_W03, S1_U04, S1_U06, S1_K01, S1_K07

Efekty specjalnościowe: S3_W01, S3_W02, S3_W04, S3_W05

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza studentów jest weryfikowana w formie końcowego zaliczenia (ustnego lub pisemnego), uczestnicy zajęć przygotowują również prezentację nt. wybranego aspektu merytorycznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Madurowicz
Prowadzący grup: Mikołaj Madurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Madurowicz
Prowadzący grup: Aleksandra Korpysz, Mikołaj Madurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.