Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia zysków i strat w gospodarce cyfrowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-GZGC-GSEC Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Geografia zysków i strat w gospodarce cyfrowej
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje zagadnienia rozwoju gospodarki cyfrowej. Analizowane są przyczyny, zakres i konsekwencje gospodarcze i społeczne rozwoju działalności gospodarczych opartych na technologiach cyfrowych.

Pełny opis:

Wykorzystanie technologii cyfrowych w prowadzeniu działalności gospodarczej jest zjawiskiem powszechnym, chociaż wykazuje duże zróżnicowanie przestrzenne. Informacja jako czynnik produkcji pozwoliła zmienić wiele tradycyjnych działalności i dała impuls do powstania nowych dziedzin gospodarowania aż po stworzenie nowych modeli biznesowych. Skutki ich działań widoczne są nie tylko w wirtualnej, ale też w fizycznej przestrzeni.

Dzięki zamianie na formę cyfrową wielu usług przekształceniom uległ też krajobraz gospodarczy. Kraje, regiony, przedsiębiorstwa oraz społeczności możemy obecnie postrzegać jako „wygranych” lub „przegranych” tej cyfrowej transformacji. Do klasycznej formy wykluczenia cyfrowego doszło wiele nowych odmian tego zjawiska.

W ramach zajęć próbujemy kolejno analizować przyczyny i tempo tych zmian. Jako podstawę traktujemy rozwój rozwiązań technologicznych (chmura, Internet Rzeczy, robotyzacja), infrastrukturalnych (sieci teleinformatyczne) i nowych form organizacyjnych (głównie powstanie i rola przedsiębiorstw wykorzystujących platformy internetowe). Na tym tle prezentowane są przemiany w zakresie produkcji (przemysłowy internet rzeczy, autonomiczne roboty, cyfrowe bliźniaki itp.), w zakresie handlu (platformy wymiany) oraz wśród przedsiębiorstw związanych z formami aktywności kojarzonymi z czasem wolnym (turystyka, kultura i rozrywka).

Zmiany obserwowane jako skutek procesów cyfryzacji dotykają różnych obszarów i grup osób. Stąd jednym z wątków analizy w trakcie zajęć jest przyjrzenie się wybranym, szczególnie ważnym dla samych studentów dziedzinom życia, które uległy poważnym zmianom wskutek rozwoju przedsiębiorstw internetowych.

Literatura:

Gajewski J., W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), 2016, Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych. Gdańsk.

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańska Akademia Bankowa.

Janc K., 2017, Geografia internetu. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego 41. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Śledziewska K., R. Włoch, 2020, Gospodarka cyfrowa. Jak nowe technologie zmieniają świat. Warszawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

World Investment Report 2017. Investment And The Digital Economy, 2017, UNCTAD.

Zuboff S., 2020, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, (tłum. Alicja Unterschuetz). Poznań. Wyd. Zysk i S-ka.

Efekty uczenia się:

Przedmiot do wyboru: Ścieżka I: Geografia człowieka: Kierunki i metody badawcze w geografii człowieka

Efekty specjalnościowe: S1_W01, S1_W03, S1_W05, S1_W07, S1_W10, S1_W11, S1_W14, S1_U01, S1_U02, S1_U04, S1_U05, S1_U07, S1_U08, S1_U10, S1_U11, S1_U12, S1_U13, S1_K01, S1_K03, S1_K06

W zakresie wiedzy student:

1. Zna strukturę gospodarki cyfrowej (podstawowe podmioty i jej układ regionalny)

2. Zna podstawowe kategorie organizacyjne (i ich cechy) prowadzenia działalności w gospodarce cyfrowej.

W zakresie umiejętności student:

1. Potrafi wskazać obszary geograficzne i rodzaje działalności zyskujące i tracące na ewolucji form internetowych prowadzenia biznesu.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się trzy elementy:

1) Zaliczenie pisemne (treści prezentowane w czasie zajęć) - 8 pytań otwartych – 1/2 oceny (24 pkt);

2) Prezentacja na temat wybranego rodzaju działalności opartej na rozwiązaniach cyfrowych - („wygrani - przegrani”) – 1/4 oceny (12 pkt);

3) Prezentacja treści i dyskusja nad tekstem (artykułem) – 1/4 oceny (12 pkt).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wilk
Prowadzący grup: Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wilk
Prowadzący grup: Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.