Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań i opracowań hydrologicznych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MH1-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań i opracowań hydrologicznych I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Potrzebna jest znajomość podstaw GIS oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje prezentację metod ilościowych stosowanych w hydrologii. Prezentowane są metody oceny zmienności sezonowej i wieloletniej wybranych wskaźników i zmiennych hydrologicznych na podstawie danych punktowych, gridowych i obszarowych. W wyznaczaniu wartości zmiennych hydrologicznych stosowane są podstawowe techniki GIS, a także arkusz kalkulacyjny EXCEL.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do:

• stosowania współczesnych metod badawczych w hydrologii,

• wykonywania opracowań hydrologicznych i interpretacji wyników,

• wykorzystania danych punktowych, gridowych i obszarowych w opracowaniach hydrologicznych

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów ze współczesnymi metodami badawczymi stosowanymi w opracowaniach hydrologicznych. Szczególny nacisk jest położony na przekazanie wiedzy służącej rozwinięciu umiejętności analizowania zmiennych hydrologicznych w obszarze zlewni.

Celem ćwiczeń jest nabycie praktycznych umiejętności pozyskania oraz wykorzystania tradycyjnych i gridowych danych w hydrologii, a także wykonywania opracowań hydrologicznych z zastosowaniem współczesnych metod badawczych.

Wykład:

Metody badawcze w hydrologii - podstawowe koncepcje. Metody ilościowej analizy opadu obszarowego (charakterystyki wieloletnie i sezonowe). Metody oceny lat suchych, normalnych i wilgotnych (klasyfikacja lat suchych, normalnych i wilgotnych wg Kaczorowskiej; wskaźnik względnego opadu; wskaźnik standaryzowanego opadu). Metody opracowań danych gridowych w hydrologii (dane gridowe: definicje, cechy, przetwarzanie i analiza; zmienne hydrologiczne w globalnych bazach danych gridowych). Przykłady zastosowań danych gridowych w badaniach hydrologicznych. Metody oceny zasilania podziemnego; krzywe recesji odpływu rzecznego, identyfikacja wzorcowej krzywej wysychania.

Ćwiczenia:

Krzywe prawdopodobieństwa opadów o różnej intensywności i czasie trwania. Opad obszarowy w zlewni - metoda wieloboków Thiessena. Wyznaczanie średniego opadu obszarowego na podstawie danych gridowych z wykorzystaniem technik GIS. Miesięczne, sezonowe i roczne sumy opadu na podstawie danych gridowych. Najsuchsze i najwilgotniejsze lata, miesiące suche, normalne i wilgotne - klasyfikacja. Identyfikacja susz na podstawie standaryzowanego wskaźnika opadu. Przestrzenna struktura pola opadów na podstawie danych teledetekcyjnych. Krzywe recesji odpływu rzecznego. Zasoby wód podziemnych, retencja odpływowa.

Literatura:

1. Byczkowski A., 1996, Hydrologia, t. II, Wyd. SGGW Warszawa.

2. Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994, Hydrologia stosowana. PWN, Warszawa.

3. Pociask-Karteczka J. (red.), 2007, Zlewnia właściwości i procesy. IG iGP UJ, Kraków.

4. Soczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Najważniejsze, przedmiotowe efekty kształcenia:

WIEDZA

1. Zna źródła danych gridowych dla zastosowań w hydrologii

2. Zna metody oceny zmienności sezonowej i wieloletniej wskaźników procesów hydrologicznych

UMIEJĘTNOŚCI

1. Umie pozyskać i przetwarzać zmienne hydrologiczne z globalnych i regionalnych baz danych gridowych

2. Umie analizować i interpretować zmienność sezonową i wieloletnią wskaźników hydrologicznych

POSTAWY

1. Docenia znaczenie programów międzynarodowych w tworzeniu i udostępnianiu globalnych baz danych ogólnie dostępnych

2. Docenia potrzebę aktualizacji wiedzy hydrologicznej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne - pytania testowe i opisowe, oceny z prac praktycznych, które student wykonuje na zajęciach, kontrola obecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Somorowska
Prowadzący grup: Urszula Somorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.