Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań i opracowań hydrologicznych II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-MH2-HK Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań i opracowań hydrologicznych II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (Hydrologia i klimatologia) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przygotowują studentów do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, wykorzystywanych w planowaniu przestrzennym i prognozach hydrologicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady i ćwiczenia dotyczą wód powierzchniowych ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka wystąpienia zjawisk ekstremalnych.

Pełny opis:

Struktura hydrograficzna zlewni górskich, struktura hydrograficzna obszarów młodoglacjalnych, składowe odpływu, parametry wezbrań i niżówek; zmienność odpływu; badanie zmian długookresowych odpływu; szacowanie charakterystyk hydrologicznych w zlewniach niekontrolowanych; wydłużanie ciągów obserwacyjnych - Model autokorelacji; szacowanie parametrów próby losowej; przepływy miarodajne; wyznaczanie przepływów o zadanym prawdopodobieństwie przekroczenia i nieosiągnięcia.

Literatura:

Byczkowski A., 1996, Hydrologia, t. II, Wyd. SGGW Warszawa.

Hydrologia dynamiczna, 1997, (red.) Soczyńska U., Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1994, Hydrologia stosowana. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

Zlewnia właściwości i procesy, 2003,. (red. ), J. Pociask-Karteczka, Wyd. IG iGP UJ, Kraków

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

 zna słownictwo specjalistyczne;

 zna źródła danych hydrologicznych;

 rozumie błędy wynikające z niewłaściwego doboru danych wejścia i metody opracowania;

 potrafi ocenić dane źródłowe pod kątem przydatności do rozwiązania problemu;

 potrafi interpretować wyniki opracowań;

 ma świadomość konieczności wdrażania procedur w ekspertyzach hydrologicznych

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła (kontrola obecności, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 30%, oceny z ćwiczeń 70%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Magnuszewski, Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Artur Magnuszewski, Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Brak protokołu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Tryb prowadzenia:

w sali

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.