Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przestrzenie produkcyjne i usługowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-PPU-GSE Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Przestrzenie produkcyjne i usługowe
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia człowieka) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. studia miejskie) - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest analiza zmian, jakie dokonują się w wielkości, strukturze i charakterystyce przestrzeni wykorzystywanych gospodarczo, szczególnie w miastach i obszarach metropolitalnych.

Przez cały cykl uwaga skupia się na trzech wątkach badanego zagadnienia:

- zmianach w czasie - przez pokazanie różnego oblicza obiektów gospodarczych dawniej, dzisiaj i (planach na) jutro;

- technologii - jej wpływie na organizację przedsiębiorstwa/zakładu jako systemu wytwarzania towarów i/lub usług (następstwa przestrzenne informatyzacji i dematerializacji procesów gospodarczych);

- różnicach kulturowych - trwałych oraz zanikających (przez homogenizację praktyk gospodarczych) między Wschodem a Zachodem (różnymi kulturami kapitalizmu).

Pełny opis:

Współcześnie obserwowane zmiany w sposobach organizacji przestrzennej działalności gospodarczej są efektem wielu współzależnych procesów o charakterze politycznym (integracja gospodarcza), społecznym (migracje) czy też technologicznym (informatyzacja). Z różnym nasileniem widzimy te zmiany w przemyśle przetwórczym, w rolnictwie, w różnych rodzajach usług (biurowych, handlowych, transportowych).

Skutki tych procesów, to głównie znaczące przekształcenia przestrzeni społeczno-gospodarczej, szczególnie w najintensywniej wykorzystywanych obszarach miejskich.

Dotyczy to regionów miejskich, samych miast, ich części, stąd analiza ogniskuje się wokół takich pojęć jak: przestrzeń, strefa przemysłowa, dzielnica biurowa, sieć drogowa, infrastruktura teleinformatyczna.

W mikroskali zmiany te możemy obserwować na przykładzie fabryki, warsztatu, dworca, biura, banku, gospodarstwa rolnego, centrum logistycznego, czy stadionu sportowego.

Zależnie od rodzaju wytwórczości czy usług, podmioty organizujące tę działalność gospodarczą w przestrzeni można charakteryzować przez pryzmat specyficznych pojęć, wśród których podstawowe to: delokalizacja, sieci biznesu, dematerializacja, tayloryzm, elastyczna specjalizacja, fordyzm, produkcja, cyfryzacja, przemysł 4.0, prosumpcja, e-gospodarka, just-in-time, nieprzenośność, brownfields, reindustrializacja, call center, hot desk, inercja, co-working, home business …

Literatura:

Brak jednolitego podręcznika do treści wykładu.

Liczne rozproszone treści ze źródeł, które będą sukcesywnie prezentowane studentom w trakcie wykładu.

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W07, K_W12, K_W13, K_U01, K_U04

Efekty specjalnościowe: S1_W05, S1_W07, S1_W11, S1_W13, S1_U01, S1_U04

W zakresie wiedzy student:

1. Zna specyfikę działalności podstawowych działalności, kształtujących przestrzeń wykorzystywaną gospodarczo.

2. Zna podstawowe koncepcje tłumaczące współczesny układ przestrzenny działalności produkcyjnej i usługowej.

W zakresie umiejętności student:

1. Potrafi określić zestaw czynników kształtujących strukturę przestrzeni gospodarczych w mieście (w regionie).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na podstawie treści wykładu (10 pytań otwartych)

0-15 pkt = 2,0 / 16-18 pkt = 3,0 / 19-21 pkt = 3,5

22-24 pkt = 4,0 / 25-27 pkt = 4,5 / 28-30 pkt = 5,0.

W drugim terminie obowiązują te same zasady zaliczenia, co w pierwszym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wilk
Prowadzący grup: Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Wilk
Prowadzący grup: Waldemar Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.