Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyspy tropikalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3FTS3-OG
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wyspy tropikalne
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student powinien umieć myśleć, dokonywać kwerendy bibliotecznej i analitycznie obserwować świat, poszukując związków między jego naturalnymi i społecznymi elementami.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie wykładów przekazane zostaną informacje na temat specyfiki przyrodniczej, ludnościowej, społecznej, kulturowej i gospodarczej wysp tropikalnych i subtropikalnych.oraz ich rosnącego znaczenia turystycznego. Rozważania są bogato ilustrowane zdjęciami z omawianych obszarów.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

1. Wyspy tropikalne i subtropikalne jako kierunek podróży turystycznych.

2. Zróżnicowanie genezy wysp i jego konsekwencje dla cech środowiska przyrodniczego.

3. Rola izolacji w rozwoju i specjalizacji gospodarczej.

4. Charakterystyka walorów turystycznych i ich wykorzystania na Wyspach Kanaryjskich.

5. Charakterystyka walorów turystycznych i ich wykorzystania na Małych Antylach (Gwadelupa, Dominika, Martynika, St Lucia).

6. Charakterystyka walorów turystycznych i ich wykorzystania na wyspach Oceanu Indyjskiego (Seszele, Maskareny, Malediwy, wyspy Morza Andamańskiego, Madagaskar).

7. Charakterystyka walorów turystycznych i ich wykorzystanie na wyspach Polinezji i Melanezji (Wyspy Towarzystwa, Tuamotu, Wyspy Cooka, Fidżi).

0,5 ECTS (15 godz.) – godziny w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym tj. udział w zajęciach, 0,5 ECTS (15 godz.) - wkład własny studenta, w tym godz. zapoznanie z literaturą i przygotowanie do zaliczenia.

Literatura:

Jędrusik M., 2005, Wyspy tropikalne. W poszukiwaniu dobrobytu, WUW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Student powinien znać specyfikę przyrodniczą, ludnościową, społeczną, kulturową i gospodarczą wysp tropikalnych i subtropikalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy. Aby być dopuszczonym do testu należy być na przynajmniej jednym wcześniejszym wykładzie.

Nie ma możliwości odrabiania opuszczonych zajęć w innej formie i w innym terminie.

Praktyki zawodowe:

Nie obowiązują

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik
Prowadzący grup: Maciej Jędrusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Jędrusik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)