Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to analysis and visualization of spatial data acquired from databases and satellite images (4EU+)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-4EU-IAVSD
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to analysis and visualization of spatial data acquired from databases and satellite images (4EU+)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty dla studentów programu 4EU+
Przedmioty dla studentów programu 4EU+, sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Course conducted in a stationary mode in the IT-lab at the Faculty of Geography and Regional Studies University of Warsaw, 90 hours (taught in two days per week: Mon, Fri - in total 8 hours per week).


All students entering the course should be already experienced in ArcGIS (Pro) use at the intermediate or higher level, with emphasis put on: usage of spatial database, analysis and visualization of spatial data.


Required knowledge concerning:

- remote sensing (image databases, basics concepts and basics of digital image processing)

- acquisition of spatial data from external sources (including spatial databases)

- visualization of quantitative and qualitative data,

- basic knowledge on thematic cartography and common thematic map types.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Course conducted in a stationary mode in the IT-lab at the Faculty of Geography and Regional Studies University of Warsaw, 90 hours (taught in two days per week: Mon, Fri - in total 8 hours per week).

All students entering the course should be already experienced in ArcGIS (Pro) use at the intermediate or higher level, with emphasis put on: usage of spatial database, analysis and visualization of spatial data.

Required knowledge concerning:

- remote sensing (image databases, basics concepts and basics of digital image processing)

- acquisition of spatial data from external sources (including spatial databases)

- visualization of quantitative and qualitative data,

- basic knowledge on thematic cartography and common thematic map types.

Pełny opis:

Course 1. Data acquisition and display - 12h (ĆW)

Content

Raster and vector databases

Acquisition of free multispectral satellite data, including Landsat and Sentinel.

Basics of analysis and data display.

Course 2. Data processing and visualization - 34 h (ĆW)

Content

Preprocessing of satellite data.

Quantitative and qualitative analyses: calculation of remote sensing indicators, basics of image classification.

Introduction to map graphics

Color use in thematic mapping

Common map types

Course 3. Change detection analysis and thematic mapping - 44 h (ĆW)

Content

Qualitative and quantitative analysis of changes in satellite images

Visual hierarchy in maps

Multivariate thematic mapping

Design map layout

Execution and presentation of the projects conducted individually by each participant.

Literatura:

Course 1. Data acquisition and display - 12h (ĆW)

Brewer C., 2015, Designing better maps: a guide for GIS users, ESRI Press

Course 2. Data processing and visualization - 34 h (ĆW)

Golebiowska, I., Korycka-Skorupa, J., and Slomska-Przech, K., 2021. Common Thematic Map Types. The Geographic Information Science & Technology Body of Knowledge (2nd Quarter 2021 Edition), John P. Wilson (ed.). DOI: 10.22224/gistbok/2021.2.7.

Kraak MJ, Roth RE, Ricker B, Kagawa A, Le Sourd G, 2020. Mapping for a Sustainable World. United Nations: New York, NY (USA).

Metody i kryteria oceniania:

Exams, exercises, project

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 44 godzin więcej informacji
Warsztaty, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Gołębiowska, Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Izabela Gołębiowska, Anna Jarocińska, Marcin Kluczek, Jolanta Korycka-Skorupa, Marlena Kycko, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Tomasz Nowacki, Adrian Ochtyra, Wojciech Pokojski, Karolina Wereszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)