Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przyrodnicze podstawy gospodarowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-PPG Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Przyrodnicze podstawy gospodarowania
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na wykładzie przedstawione są zagadnienia dotyczące cech komponentów środowiska przyrodniczego, zasobów środowiska, możliwości ich gospodarczego wykorzystania.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat komponentów środowiska przyrodniczego oraz możliwości ich gospodarczego wykorzystania zgodnie z zasadą rozwoju zrównoważonego. Szczególny nacisk został położony na możliwości praktycznego wykorzystania doświadczeń nauk przyrodniczych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na wykładzie zaprezentowane jest znaczenie procesów endo i egzogenicznych, zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych w gospodarowaniu środowiskiem. Przedstawione są zasoby środowiska oraz sposoby ich wykorzystania. Ukazane są w przekroju historycznym relacje człowiek – środowisko.

Nakład pracy studenta:

Wyklad = 30 godz.

Samodzielne przygotowanie do wykładu – 0.5 godz. tyg. = 7,5 godz.

Przygotowanie do egzaminu = 20 godz.

Razem =ok. 58 godz.

Literatura:

1. Borys T. (red.) Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok, 2005.

2. Kistowski M., Procedura sporządzania opracowań ekofizjograficznych w świetle najnowszych uregulowań prawnych; http://tnz.most.org.pl/dokumenty/publ/ochrona/procedura.htm

3. Kozłowski S. Ekorozwój – wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2000 PWN.

4. Mycielska-Dowgiałło E., Korotaj-Kokoszczyńska M., Smolska E., Rutkowski J., Geomorfologia dynamiczna i stosowana, UW, Warszawa, 2001.

5. Szponar A., Fizjografia urbanistyczna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna komponenty środowiska i możliwości ich gospodarczego wykorzystania.

2. zna przyrodnicze uwarunkowania gospodarki człowieka w skali globalnej, regionalnej i lokalnej .

3. zna pojecie rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju).

4. zna podstawowe opracowania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzględniające informacje o środowisku przyrodniczym.

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie określić przyrodnicze bariery gospodarowania w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.

2. potrafi określać ślad ekologiczny.

3. umie wyznaczać potencjał zasobowy i użytkowy środowiska.

4. umie posługiwać się wskaźnikami rozwoju zrównoważonego.

5. potrafi określić zakres informacji o środowisku niezbędnych na różnych poziomach planowania przestrzennego.

6. umie zidentyfikować podstawowe relacje między środowiskiem naturalnym a gospodarczymi sposobami wykorzystywania jego zasobów zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy odbywa się w dwóch częściach:

Pierwsza część – zaliczenie, w postaci testu, tematów związanych z zagadnieniami z zakresu geografii fizycznej i ich wpływu na gospodarkę człowieka;

Druga część – zaliczenie pisemne z zagadnień związanych z gospodarowaniem zasobami środowiska.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Korotaj-Kokoszczyńska
Prowadzący grup: Bożena Kicińska, Maria Korotaj-Kokoszczyńska, Barbara Nowicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.