Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Społeczno-ekonomiczne aspekty klęsk żywiołowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-SAKZ Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Społeczno-ekonomiczne aspekty klęsk żywiołowych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty do wyboru, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów podstawowego kursu gospodarki przestrzennej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład porusza problematykę klęsk żywiołowych pod kątem ich krótko- i długofalowych skutków dla gospodarki i społeczeństwa.

Pełny opis:

Przedmiot omawia zagadnienia klęsk żywiołowych naturalnych i technologicznych w kontekście ich skutków społecznych i ekonomicznych. W odniesieniu do poszczególnych rodzajów zdarzeń katastrofalnych problem ich skutków przedstawiany jest na wybranych przykładach z różnych regionów świata. Uwzględniono m.in. takie klęski jak: epidemie, powodzie i susze oraz inne klęski klimatyczne, katastrofalne osuwiska, erupcje wulkaniczne i trzęsienia ziemi wraz ze zjawiskami im towarzyszącymi i możliwościami ich przewidywania, a także ich odzwierciedleniem w literaturze i sztuce wybranych krajów.

Literatura:

Graniczny M., Mizerski W., 2007. Katastrofy przyrodnicze Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Baturo W. (red.), 2008. Katastrofy i zagrożenia we współczesnym świecie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

wiedza:

zna podstawowe przyczyny i skutki wybranych katastrof naturalnych.

umiejętności:

umie wskazać przykłady poszczególnych rodzajów klęsk żywiołowych i przedstawić ich najważniejsze skutki ekonomiczne i społeczne.

kompetencje społeczne:

ma świadomość zróżnicowania skutków klęsk żywiołowych w różnych regionach świata.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz krótkiej wypowiedzi pisemnej na zadany temat.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.