Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie rozwoju lokalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-6-SRL Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Strategie rozwoju lokalnego
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 4
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 6
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na zajęciach dyskutowane będą problemy związane:

- z tworzeniem strategii rozwoju lokalnego,

- z barierami rozwoju regionalnego,

- z problemami urbanizacyjnymi wielkich metropolii

- ze stymulowaniem rozwoju gospodarczego.

Ponadto omówiona zostania istota strategicznego planowania rozwoju.

Zajęcia w formie on-line.

Pełny opis:

Na zajęciach dyskutowane będą problemy związane:

- z tworzeniem strategii rozwoju lokalnego,

- z barierami rozwoju regionalnego,

- z problemami urbanizacyjnymi wielkich metropolii

- ze stymulowaniem rozwoju gospodarczego

Ponadto studenci zostaną zapoznani następującymi tematami:

- pojęcie strategii, rozwoju lokalnego, rozwoju zrównoważonego.

- zasady konstruowania lokalnej polityki społeczno-gospodarczej i wyrażania jej w formie strategii rozwoju.

- analiza SWOT, mierniki realizacji strategii

- wybrane strategie rozwoju województw

- wybrane strategie rozwoju gminy

- uwarunkowania rozwoju – zasoby, jakość życia, uwarunkowania rynkowe.

- wybrane studia przypadku,

- konkurencyjność regionów

- konstruowanie misji rozwoju.

- warianty strategii.

Zostaną przedstawione studia przypadków – dotyczące problemów urbanizacyjnych wielkich metropolii, rozwój poprzez ekologię, walory kulturowe warunkujące rozwój funkcji turystycznej, lokalizacja wyższej uczelni jako czynnik rozwoju, znaczenie funkcji uzdrowiskowej, rozwój dzięki nowoczesnym technologiom i innowacjom,

W ramach zajęć studenci przygotowują prezentację inwestycji zgodną ze strategią rozwoju lokalnego wybranych miast brytyjskich, amerykańskich, australijskich i irlandzkich.

Zajęcia w formie on-line.

Literatura:

Domański T., 1999, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa (lub nowsze wydanie)

Kramarz M., Topiński P.,1997, Strategia rozwoju gmin wiejskich, Biblioteka Zarządów Gmin, Warszawa,

Rutkowski J., Stawasz D. (red.), 2005, Zarządzanie rozwojem lokalnym, Fundacja Współczesne Zarządzanie Białystok

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

1. w zakresie wiedzy:

- zna fachową terminologię dotyczącą zarządzania strategii rozwoju lokalnego,

- zna podstawowe aspekty rozwoju lokalnego,

- zna i rozumie zależności między uwarunkowaniami przyrodniczymi oraz społecznymi a tempem rozwoju regionalnego,

- wie w jaki sposób jest tworzona strategia rozwoju lokalnego i jakie elementy powinna ona zawierać.

- posiada podstawową wiedzę o doborze mierników oraz odpowiednim formułowaniu celu do dokumentów strategicznych,

- rozumie przyczyny przestrzennego zróżnicowania regionów o szczególnych uwarunkowaniach predysponujących do rozwoju wskazanych gałęzi gospodarki.

2. w zakresie umiejętności:

- potrafi wskazać bariery rozwoju lokalnego,

- potrafi wytyczać potencjalne kierunków rozwoju lokalnego,

- potrafi dokonać analizy wartości mierników rozwoju społeczno-gospodarczego

- potrafi wykorzystywać literaturę naukową (w tym także literaturę w języku obcym) oraz inne źródła do wyznaczania strategicznych celów rozwoju dla poszczególnych regionów,

3. w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi słuchać i brać udział w konsultacjach społecznych w ramach społeczności lokalnej.

- potrafi pracować w grupie, dyskutować i dokonywać wspólnych wyborów w ramach grupy,

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, przygotowanie prezentacji

Egzamin z wykładu w formie zdalnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Podhorodecka
Prowadzący grup: Katarzyna Podhorodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.