Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-8-SM1-UIR Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia II stopnia, GP, spec. Urbanistyka i regionalistyka
Przedmioty obowiązkowe, zaoczne studia II stopnia, GP, spec. Urbanistyka i rewitalizacja - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Seminarium Magisterskie I jest formą konwersatorium, poszerzającym wiedzę i umiejętności studenta w celu awansowania i doskonalenia pracy magisterskiej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przygotowanie pracy magisterskiej przez jego uczestników. Na seminarium służy temu m.in. wymiana myśli (stawianie pytań i wygłaszanie uwag) przez słuchaczy po kolejnych spotkaniach, w trakcie których kolejni uczestnicy referują postępy pracy.

Pełny opis:

Podczas seminarium drugiego semestru studenci prezentują postęp w realizacji tematu pracy. Przygotowują, przedstawiają i poddają pod dyskusję co najmniej jeden referat (najczęściej: harmonogram realizacji zadania badawczego, aktualny stan realizacji, plany na najbliższy czas).

Literatura:

Zależna od zakresu tematycznego i terytorialnego prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student zna najważniejsze pozycje literatury dotyczące badanego terenu i problemu. Potrafi zaprojektować harmonogram realizacji zadania badawczego. Zna różnicę między wymogami stawianymi pracy licencjackiej i magisterskiej. Potrafi protokółować wystąpienia i dyskusje naukowe.

Rozpoznaje zalety współpracy naukowej w grupie i potrafi docenić znaczenie konstruktywnej krytyki.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach i obecność. Nie może być więcej, niż 2 usprawiedliwione nieobecności.

Po zakończeniu zajęć student zna najważniejsze pozycje literatury dotyczące badanego terenu i problemu. Potrafi zaprojektować harmonogram realizacji zadania badawczego. Zna różnicę między wymogami stawianymi pracy licencjackiej i magisterskiej. Potrafi protokółować wystąpienia i dyskusje naukowe. Warunkiem zaliczenia jest przedstawiony i zatwierdzony przez opiekuna rozbudowany plan pracy magisterskiej - z uzasadnieniem wyboru tematu, hipotezą (hipotezami), celem pracy, metodami badawczymi, spisem podstawowej literatury przedmiotu.

Rozpoznaje zalety współpracy naukowej w grupie i potrafi docenić znaczenie konstruktywnej krytyki.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosława Czerny, Jacek Kwiatkowski
Prowadzący grup: Mirosława Czerny, Magdalena Fuhrmann, Jacek Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.