Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Environmental change - from Ice Age to global warming

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ECIA-OG
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Environmental change - from Ice Age to global warming
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Basic knowledge of computer programs such as MS Excel and graphic programs (eg Corel Draw) can be helpful.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Chronostratigraphy of Quaternary, main methods of research of environmental change (geological, geomorphological, palaeobotanical, geochemical, archaeological, absolute dating etc.). The importance of climate fluctuations and human economic activity in environmental changes - recognition of records.

Pełny opis:

The subject Environmental change - from Ice Age to global warming consists of lectures (6 h), field work (6 h) and practicals (18 h).

During the course there will be presented such topics as:

Lectures: Chronostratigraphy of Quaternary, main methods of research of environmental change (geological, geomorphological, palaeobotanical, geochemical, archaeological, absolute dating etc.). The importance of climate fluctuations and human economic activity in environmental changes - recognition of records.

Field work: Site description. Geomorphological and geological mapping. Methods of drilling and taking the samples. Core/sediment description.

Practicals/laboratory: introduction to laboratory analyses - sedimentology, geochemistry, dendrochronology, palaeobotany. Sample preparation. Performation of selected analyses (grain size, loss on ignition, carbonates contents, pH, SEC, tree rings, microscopic wood anatomy, etc.). Presentation and interpretation of obtained results.

Literatura:

1. Maher B.A., Thompson R.(eds.), 1999, Quaternary climates, Environ-ments and Magnetism, Cambridge University Press, 1-390.

2. Anderson D.E., Goudie A.S., Parker A.G., 2007, Global environments through the Quaternary, Oxford University Press, 1-359.

3. Goudie A., 2006, The human impact on the natural environment, Blackwell Publishing, 1-357.

Efekty uczenia się:

Completing the subject will allow the student to learn about the changes in the natural environment that took place in the Quaternary and were caused by climate change and human economic activity. The student will be able to recognize the record of the evolution of the natural environment in the diversification of geological structure and sediment features. On the base of the variability of the lithological and geochemical features, the student will be able to distinguish the main phases of human economic activity in the past. The student will also get knowledge about the methods of drilling, description geological cores and samples for analysis and basic sediment testing methods.

Metody i kryteria oceniania:

To pass the course: submition a 6-8-page report presenting the reconstruction of changes in the natural environment caused by climate change and human economic activity.

The report is based on available data (from maps/books) and/or results of various analyses done during the practicals.

2 absences are permitted during the course.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szwarczewski
Prowadzący grup: Piotr Szwarczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szwarczewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)