Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Management of cold environments (ERASMUS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ERASMUS-MCE
Kod Erasmus / ISCED: 07.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0539) Fizyka (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Management of cold environments (ERASMUS)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUSA
Przedmioty dla studentów programu ERASMUS, sem. letni
Przedmioty dla studentów programu ERASMUS, sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The lecture content includes information about permafrost occurrence, structure and functioning; thermokarst processes; engineering problems and solutions used in permafrost regions; industrial expansion circum-polar regions; functioning of glaciers and glacial hazards (glacial surges, avalanches, outbursts); polar bases and scientific programmes; indigenous people of the Arctic, pollution of the Arctic.

The lecture refers to knowledge in fields of: spatial managing, glaciology, geomorphology, geoecology, hydrology, climatology, ethnography and building engineering.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Following issues will be addressed during the lecture:

 Permafrost: distribution and types, methods of determining its thickness, thermal profiles, active layer, frost heave and thaw settlement, thermokarst processes; 3h

 Engineering solutions used in construction of houses, roads, rail-roads, air strips, pipelines on permafrost – examples from Siberia, Tibet, Alaska, Canada, Spitsbergen; 4h

 Industrial expansion in circum-polar regions; 1h

 Mountain glaciers and ice-caps: distribution, changing mass balance, history of glaciations, contemporary rate of deglaciation, glaciological threats: surges, ice avalanches, glacier outbursts (jökulhlaups); 6h

 High-mountain infrastructure (touristic, communication, industry); 2h

 Arctic Ocean sea-ice: rate of ice melting, territorial disputes over access to mineral deposits, industrial expansion in the Arctic – chances and threats; 4h

 Contemporary polar bases and scientific programmes – examples from Spitsbergen, Greenland and the Antarctic; 4h

 Indigenous people of the Arctic, ethnic groups, life in the north, political organisations, struggle for land ownership; 2 h

 Pollution of the polar areas – reasons and effects; 4h

Literatura: (tylko po angielsku)

• Washburn, A.L. 1973. Periglacial processes and environments. Arnold, Londyn.

• Armstrong, T., Rogers, G., Rowley, G. 1978. The Circumpolar North: A Political and Economic Geography of the Arctic and Sub-Arctic. Methuen & Co Ltd, Londyn.

• French. H. 1996. The Periglacial Environment. Longman, Harlow.

• Benn, D.I., Evans, D.J.A. 1998. Glaciers and Glaciation. Arnold, Londyn.

• Polar Press Clips, National Science Foundation

http://www.arctic.noaa.gov/detect/index.shtml

http://maps.grida.no/arctic/

http://www.arcticpeoples.org/

http://www.aina.ucalgary.ca/cpc/

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

The outcomes of the subjects includes:

KNOWLEDGE OF

 permafrost: distribution and types, its structure and thermal pattern, thermokarst processes

 selected examples of infrastructure on in permafrost regions

 engineering problems (and mitigations) rising from freeze-thaw processes in the ground

 mountain glaciers structure and functioning

 glacial hazards (surges, ice avalanches, glacier outbursts)

 examples of high-mountain infrastructure (touristic, communication, industry)

 Arctic Ocean sea-ice issues (rate of ice melting, territorial disputes)

 examples of contemporary polar bases and scientific programmes

 settlement history and ethnography of the Arctic

 elementary knowledge of pollution issues

ABILITY TO

 locate permafrost regions on the map and assess permafrost thickness and character

 forecast permafrost reaction to climate warming

 foresee hazards to infrastructure resulting from freeze-thaw processes and assess methods of mitigation of construction failures

 foresee mountain glacial hazards

 find information about circum-polar regions

ATTITUDE

 to acknowledge specific conditions of managing cold regions (circum-polar and high-mountain)

 to acknowledge importance of climate warming for geographical environments of cold regions

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Summative assessment in a form of an essay on one of the issues referred to during the lecture.

The grade from the essay constitutes 50% of the final grade, attendance - another 50%.

Unjustificed absence on 8 lectures results in failure of the subject.

The best grade (5) is given in case of high attendance (max 2 unjustified absences) and the essay which significantly broadens the lecture content.

It is possible to pass a re-sit session on the same terms.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dąbski
Prowadzący grup: Maciej Dąbski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Dąbski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)