Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Natural environment of Poland (ERASMUS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-ERASMUS-NEP
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Natural environment of Poland (ERASMUS)
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty dla studentów ERASMUSA
Przedmioty dla studentów programu ERASMUS, sem. letni
Przedmioty dla studentów programu ERASMUS, sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

The course is directed to students with an interest in natural environment of Poland. English is a prerequisite for students participating in common seminars.

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

The lecture gives general information about natural environment of Poland (geology, relief, climate, hydrology, soils, vegetation, land use, natural landscape types, geographical regions, protected areas - national parks).

Pełny opis:

The lectures will present general information about natural environment of Poland.

1. Landscapes, natural regions, system of natural protections (2h)

2. National parks in Poland; nature in Warsaw (2h)

3. Location of Poland on the background of the geological units of Europe; mineral resources; geological structure of Polish mountains; origin and contemporary development of landforms. (6h).

4. Hydrological structure of Poland. Water resources and water balance of Poland. Hydrological regime of the Polish river. Lakes, reservoirs and off-shore waters of Poland. Extreme events (6h)

5. Seasonal features of climate. Regional differentiation of climate. Climate change and its consequences for ecosystems and society. The impact of climate change on weather in Poland. The climate of mountain areas (Tatra and Sudeten Mountains). Urban climate - case study of Warsaw. Extreme events (4h)

6. Soils, vegetation, animals (6h)

Total number of hours that the student has to devote to achieving the learning outcomes:

1. Lectures 30h

2. Student's own work (lecture study, preparing to the final test) 30h

Literatura:

Richling A., Ostaszewska K., (eds), 2009, Physical Geography of Poland (in Polish), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.

The vegetation of Poland / ed. by Władysław Szafer,Oxford : Pergamon Press ; Warszawa : PWN - Polish Scientific Publishers, 1966.

Błażejczyk K., 2006, Climate and bioclimate of Poland, [in:] M. Degórski (eds.), Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Polish Academy of Sciences Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Geographical Society, Warsaw 2006: 31-48.

Martyn D., 1992, Climates of the world, Elsevier, Uniwersytet Michigan, 435.

McCarthy, M. P., Best, M. J., and Betts, R. A. ( 2010), Climate change in cities due to global warming and urban effects, Geophys. Res. Lett., 37, L09705, doi:10.1029/2010GL042845.

Polish Geological Institute web site: http://www.pgi.gov.pl; includes information in English related to regional geology, natural resources and geotourism in Poland

Geological Quarterly (2006): volume 50, no 1. ; The whole issue includes basics of regional geology of Poland (in English) (Open source)

Jokiel P., Marszelewski W., Pociask-Karteczka J. (eds.), 2017, Hydrology of Poland (in Polish), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa,

Statistical analyses. Environment 2018. Statistics Poland, Warsaw (available online: https://stat.gov.pl/en/topics/environment-energy/environment/environment-2018,1,10.html#),

Water resources management in Poland 2018 (in Polish), UN Global Compact Network Poland (available online: http://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/zarzadzanie-zasobami-wodnymi-www-1.pdf),

The Fundamentals of the Water Cycle. USGS (available online: https://www.usgs.gov/special-topic/water-science-school/science/water-cycle-adults-and-advanced-students),

Kalinowska A. (ed.), 2012, Polish Nature - Our Heritage and Duty. Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza". Warszawa

http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/index.php/public/textbooks-course-materials/course-materials/sustainable-water-management/1-water-in-nature

Richling A., 2000, Landscape Trend in Polish Physical Geography, [in:] Z. Chojnicki, J. Parysek (eds), Polish Geography, Problems, Researches, Applications, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.

Richling A., 2002, Landscape as the Object of Investigation of Various Disciplines, Miscellanea Geographica, 10.

Richling A., 2004, The concept of the natural system and its importance for the development of the integrated research on the naturalenvironment, Miscellanea Geographica, 11: http://www.wgsr.uw.edu.pl/pub/uploads/mcg04/01richling.pdf.

Richling A., Lechnio J., 2010, On the modelling of natural systems, [in:] M. Barančoková, J. Krajči, J. Kollár, I. Belčáková (eds.), Landscape ecology – methods, applications and interdisciplinary approach, Institute of Landscape Ecology, Slovak Academy of Sciences, Bratislava.

Richling A., Lechnio J., Malinowska E., Solon J., 2011, Thirty years of research on landscape of the Płock region- is that enough? [in:] J. Lechnio (ed.), Four dimensions of the landscape, The Problems of Landscape Ecology, 30, Warsaw.

Starkel L., Gębica P., Superson J., 2007, Last Glacial-Interglacial cycle in the evolution of river valleys in southern and central Poland. Quaternary Science Rev., 26: 2924-2936.

Vistula River: http://wislawarszawska.pl/?lang=en

Article about Las Kabacki Forest in Warsaw https://content.sciendo.com/view/journals/mgrsd/17/3/article-p12.xml

Article about green areas in Warsaw https://iccgis2018.cartography-gis.com/7ICCGIS_Proceedings/7_ICCGIS_2018%20(46).pdf

Kampinoski National Park folder In English: https://www.kampinoski-pn.gov.pl/do-sciagniecia/category/4-folderki

Polish soil classification (Rocz. Glebozn., 62, 3) http://www.ptg.sggw.pl/SSA/Abstract_62_3.pdf

Official websides of national parks in Poland

Efekty uczenia się:

The participants will know the mean information about natural environment of Poland.

Metody i kryteria oceniania:

Attendance is optional, except for the last class with the test.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Maciej Dąbski, Alina Gerlée, Andrzej Harasimiuk, Maciej Lenartowicz, Kamil Leziak, Artur Magnuszewski, Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: Maciej Dąbski, Alina Gerlée, Andrzej Harasimiuk, Maciej Lenartowicz, Kamil Leziak, Iwona Szumacher
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Szumacher
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)