Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historyczne uwarunkowania rozwoju miast

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-SM-1-21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historyczne uwarunkowania rozwoju miast
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, Studia miejskie, stacjonarte - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład prezentuje podstawowe zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem form życia miejskiego na ziemiach polskich od początków XIII do końca XIX w.

Pełny opis:

Wykład prezentuje podstawowe zagadnienia związane z powstaniem i rozwojem form życia miejskiego na ziemiach polskich od początków XIII do końca XIX w. Omawiane będą charakterystyczne cechy procesów urbanizacji w poszczególnych okresach (średniowiecze, nowożytność, wiek XIX). W pierwszej części semestru szczególna uwaga zostanie poświęcona kształtowaniu się samorządu miejskiego i systemów prawa niemieckiego, charakterystyczne cechy kultury miejskiej średniowiecza oraz kształtowanie się układu przestrzennego miast w okresie XIII-XVII w. W drugiej części semestru omawiane będą zmiany krajobrazu urbanistycznego i kultury miejskiej ziem polskich związane z kształtowaniem się nowoczesnych miast. Przedmiotem analizy będą różnego rodzaju zjawiska społeczne i kulturowe zachodzące w XVIII i XIX w.: rozwój infrastruktury, rozwój przestrzenny i jego uwarunkowania, nowa zabudowa miejska, a także tworzenie się społeczności wielkiego miasta, ich kultura codzienna i obyczajowość.

Pełny opis przedmiotu Wykład prezentuje podstawowe zagadnienia i metodologię badań nad funkcjonowaniem miast w Polsce. Podczas kolejnych spotkań omawiane będą takie problemy jak powstawanie miast i samorządu miejskiego, rozwój prawa miejskiego na ziemiach polskich, kształtowanie się przestrzeni miejskiej, handel i rzemiosło, kultura mieszczańska, życie religijne. Omówiona zostanie struktura społeczno-majątkowa i różne grupy zawodowe obecne w polskich miastach od XIV do końca XIX w. Podczas wykładów słuchacze zapoznają się z różnymi aspektami życia mieszkańców miast, zarówno ich kulturą materialną (zagospodarowanie przestrzeni i wygląd miasta, ubiory, zwyczaje żywieniowe), jak i umysłową. Interesować nas będzie tworzenie się podstaw prawnych funkcjonowania miast, recepcja na ziemiach polskich miejskiej kultury pisma, a także powstawanie mentalności mieszczańskiej. Zaprezentowane zostaną ustalenia historyków zajmujących się problematyką miejską, przy czym największą uwagę poświęcimy nowym kierunkom i możliwościom badawczym. Przedmiotem naszego zainteresowania będzie także baza źródłowa, zarówno źródła pisane, jak i ikonograficzne oraz kartograficzne.

Literatura:

J. Kotkin, 2019, Powszechna historia miasta;

Łódź – dzieje miasta, tom I, 1980;

Miasto jako fenomen społeczny i kulturowy, 2012, red. C. Kardasz, J. Możdżeń, M. Spychaj;

K. Mrozowski, 2020, Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od schyłku XV wieku do 1569 roku;

M. Nietyksza, 1986, Rozwój miast i aglomeracji miejsko-przemysłowych w Królestwie Polskim 1865-1914;

H. Samsonowicz, Życie miasta średniowiecznego;

J. Wyrozumski, 2010, Cracovia Mediaevalis, Kraków 2010

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składać będzie się w 20% z obecności i w 80% z testu pisemnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Karpińska, Magdalena Łukasiuk, Jerzy Pysiak
Prowadzący grup: Małgorzata Karpińska, Jerzy Pysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Karpińska, Magdalena Łukasiuk, Jerzy Pysiak
Prowadzący grup: Jerzy Pysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)