Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Państwo i społeczeństwo ryzyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-CB-M-D1PSRY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Państwo i społeczeństwo ryzyka
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Cyberbezpieczeństwo - DZIENNE II STOPNIA - 1 semestr 1 rok - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze współczesnymi wyzwaniami, przed którymi stoi państwo, społeczeństwo i jednostka. Zajęcia zwrócą uwagę na zjawisko społeczności ryzyka, niepewności. Podjęte zostaną wątki współczesnych zagrożeń dla wspólnot państwowych i narodowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia:

− fenomen państwa jako organizacji porządku i bezpieczeństwa,

− społeczeństwo ryzyka w erze globalizacji,

− sekurytyzacja dziedzin życia społecznego,

− prawa i wolności w kontekście współczesnych zagrożeń,

− wojny współczesne i ich konsekwencje,

− rola państwa w zagwarantowaniu cyberbezpieczeństwa.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje terminologię zasadniczą dla nauk społecznych a szczególnie nauki o polityce, stanowiącą bazę dla prowadzenia badań i analiz oraz formułowania diagnoz i wniosków aplikacyjnych.

Tematy realizowane w ramach przedmiotu:

1. Podstawowe zagadnienia na temat współczesnego społeczeństwa i państwa.

2. Państwo i społeczeństwo ryzyka. Kultura strachu i jej konsekwencje

3. Wyzwania i problemy współczesnych państw: główne płaszczyzny ryzyka i zagrożeń: ekonomiczne, klimatyczne, migracyjne, ekologiczne, pandemiczne, technologiczne, tożsamościowe

4. Procesy sekurytyzacji życia społecznego

5. Prawa, wolności jednostki w społeczeństwie ryzyka

6. Państwo narodowe wobec wyzwań globalizacji, integracji i dezintegracji

7. Współczesne wojny i konflikty: wojny asymetryczne, hybrydowe, cyberwojny, wojny kulturowe

8. Istota współczesnych cyberzagrożeń dla społeczeństwa i państwa.

Literatura:

1. Heywood A., Politologia, Warszawa 2006.

2. Arnoldi J., Ryzyko, Warszawa 2011.

3. Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1997.

4. Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002.

5. Freedman L., Przyszła wojna, 2019.

6. Bendyk E., W Polsce czyli wszędzie, Warszawa 2020.

7. Furedi, F. How fear works: Culture of fear in the twenty-first century. Bloomsbury Publishing, 2018.

8. Glassner, B. Culture of Fear, Revised. INGRAM PUBLISHER SERVICES US 2018.

Efekty uczenia się:

Student po zajęciach:

Ma wiedzę

- o relacjach między nauką o państwie i polityce oraz cyberbezpieczeństwem K_W01

- o narzędziach i sposobach badania i obrazowania relacji między państwem a bezpieczeństwem cyfrowym K_W02

- o wymiarach zagrożeń dla państwa, społeczeństwa i jednostki w dobie współczesności K_W03

- o instytucjonalnych i organizacyjnych wymiarach zarządzania ryzykiem i wyzwaniami współczesnych państw. K_W04

Ma umiejętności

- do samodzielnej analizy i rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem we współczesnych państwach K_U01

Ma kompetencje do

- propagowania wiedzy o zagrożeniach i sposobach ich rozwiązywania we współczesnych państwach K_K01

- Kształtowania postaw odpowiedzialności w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Matosek, Stanisław Sulowski
Prowadzący grup: Stanisław Sulowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Ziółkowski
Prowadzący grup: Jacek Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia:

− fenomen państwa jako organizacji porządku i bezpieczeństwa,

− społeczeństwo ryzyka w erze globalizacji,

− sekurytyzacja dziedzin życia społecznego,

− prawa i wolności w kontekście współczesnych zagrożeń,

− wojny współczesne i ich konsekwencje,

− rola państwa w zagwarantowaniu cyberbezpieczeństwa.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje terminologię zasadniczą dla nauk społecznych a szczególnie nauki o polityce, stanowiącą bazę dla prowadzenia badań i analiz oraz formułowania diagnoz i wniosków aplikacyjnych.

Tematy realizowane w ramach przedmiotu:

1. Podstawowe zagadnienia na temat współczesnego społeczeństwa i państwa.

2. Państwo i społeczeństwo ryzyka. Kultura strachu i jej konsekwencje. Społeczeństwo strachu i niepewności

3. Wyzwania i problemy współczesnych państw: główne płaszczyzny ryzyka i zagrożeń: ekonomiczne, klimatyczne, migracyjne, ekologiczne, pandemiczne, technologiczne, tożsamościowe

4. Procesy sekurytyzacji życia społecznego

5. Prawa, wolności jednostki w społeczeństwie ryzyka

6. Państwo narodowe wobec wyzwań globalizacji, integracji i dezintegracji

7. Współczesne wojny i konflikty: wojny asymetryczne, hybrydowe, cyberwojny, wojny kulturowe

8. Istota współczesnych cyberzagrożeń dla społeczeństwa i państwa.

Literatura:

1. Heywood A., Politologia, Warszawa 2006.

2. Arnoldi J., Ryzyko, Warszawa 2011.

3. Winczorek P., Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1997.

4. Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002.

5. Freedman L., Przyszła wojna, 2019.

6. Bendyk E., W Polsce czyli wszędzie, Warszawa 2020.

7. Furedi, F. How fear works: Culture of fear in the twenty-first century. Bloomsbury Publishing, 2018.

8. Glassner, B. Culture of Fear, Revised. INGRAM PUBLISHER SERVICES US 2018.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)