Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wtorki geopolityczne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-GEW2 Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Wtorki geopolityczne II
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Monografy i fakultety WNPiSM - semestr letni
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Konwersatorium organizowane jest przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW i Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW we współpracy z Groupe d’études géopolitiques przy École Normale Supérieure Paris i Instytutem Francuskim.

Osoby koordynujące konwersatorium: mgr Tomasz Łukaszuk (WNPiSM UW), dr Nicolas Maslowski (OKFiSF UW), dr Kinga Torbicka (OKFiSF UW).

15 godzin w semestrze letnim 2019/2020. Co drugi wtorek w godzinach 15.00-16.30.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Pełny opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Konwersatorium wpisuje się w sieć debat odbywających się między innymi w Columbia University, EHESS, ESSEC, LUISS, SciencesPo Paris, Scuola Superiore Sant'Anna, Paris IV Sorbonne, Universidade Lisboa i Universitatea din Bucureşti. Debaty te umożliwiają studentom kontakt z wybitnymi badaczami z Francji. Tematy zajęć będą inspirowane artykułami dotyczącymi aktualności geopolitycznych z czasopisma internetowego „Le Grand continent”.

„Wtorki geopolityczne” to propozycja zbudowania intelektualnej, politycznej i naukowej debaty w kontynentalnej skali.

Pierwsze konwersatorium będzie miało charakter wprowadzający i organizacyjny. Po prezentacji projektu nastąpi wykład zaproszonego gościa i debata. Następnie odbędzie się sześć kolejnych spotkań.

Konwersatorium ma za zadanie:

1. Przedstawić wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu.

2. Zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat:

- omawianych zagadnień z zakresu geopolityki,

- francuskiego podejścia do geopolityki.

W ramach przedmiotu będzie realizowany następujący zakres tematów:

1. Perspektywa strategiczna Francji w Azji

2. Rosyjskie wizje geopolityczne

3. Francja a europejskie siły odstraszania

4. Geopolityka ryzyka

5. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 2020

6. Geopolityka euro

7. Ewolucja polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej

Konwersatorium = 15 godzin

Samodzielne przygotowanie do zajęć (literatura w języku angielskim) = 60 godz.

Przygotowanie do napisania eseju (w języku angielskim) = 60 godz.

Razem = około 120 godzin pracy studenta.

Terminy spotkań:

1. 25.02.2020 Tomasz Łukaszuk (WNPiSM UW)

2. 17.03.2020 prof. Delphine Alles (Inalco Paris), Perspektywa strategiczna Francji w Azji

3. 31.03.2020 dr Anais Marin (OKFiSF UW), Rosyjskie wizje geopolityczne

4. 21.04.2020, prowadzący w trakcie ustalania

5. 05.05.2020 prof. Adrien Fauve (Universite Paris Sud), Geopolityka Kazahstanu

6. 19.05.2020 prof. Didier Georgakakis (Sorbonne Universite Pantheon Paris 2), Kryzysy społeczno-polityczne i transformacje w europejskiej służbie cywilnej

7. 02.06.2020 prof. Peter J. Burgess (Chair of Geopolitics of Risk, Ecole Normale Supérieure, Paris) Geopolityka ryzyka

Literatura:

1. Burgess Peter J., Surveillance, Privacy and Security Citizens’ Perspectives, Routledge, Londyn 2016

2. Brzezinski Zbigniew, Strategic Vision and the Crisis of Global Power, New York 2012

3. Grygiel Jakub J., Great power and geopolitical change, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2011

4. Tuathail Gearóid, Dalby Simon, Routledge Paul (red.), The geopolitics reader, Routledge, Londyn, Nowy Jork 2003

5. Pozostałe teksty zostaną studentom wskazane w trakcie trwania zajęć

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student uzyska:

Wiedzę pozwalającą:

1. uzupełnić rozumienie wybranych pojęć z zakresu geopolityki.

2. poznać wybrane podejścia do badań geopolitycznych.

Umiejętności pozwalające:

1. wyjaśnić wybrane problemy geopolityczne.

Postawy pozwalające na:

Dostrzeżenie walorów analizy aktualności we współczesnym świecie w oparciu o wiedzę akademicką i szersze spojrzenie intelektualne opierające się na pogłębionej refleksji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach), aktywny udział w dyskusji, esej w języku angielskim na koniec semestru nawiązujący do jednego z tematów prowadzonych konwersatoriów (6 stron). Esej będzie sprawdzony przez jednego z koordynatorów przedmiotu.

Od studentów oczekuje się przeczytania wyznaczonych materiałów w języku angielskim przed rozpoczęciem każdych zajęć oraz gotowości do zgłaszania uwag i/lub pytań w dyskusjach.

Obecność (dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach), aktywny udział w dyskusji, esej w języku angielskim na koniec semestru nawiązujący do jednego z tematów prowadzonych konwersatoriów (6 stron). Esej zostanie sprawdzony przez jednego z koordynatorów przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.