Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Państwo Izrael - Żydzi, Polacy i Diaspora

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-IPZP-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Państwo Izrael - Żydzi, Polacy i Diaspora
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje problemy z zakresu historii, kultury żydowskiej, a także polsko – izraelskich stosunków dyplomatycznych. Na wykładach będzie podjęty temat tożsamości żydowskiej, okoliczności polityczne położenia ludności żydowskiej w diasporze i w Izraelu. Będą analizowane różne typy emigracji polskich Żydów do Izraela i ich możliwości adaptacyjne w izraelskim społeczeństwie. Zostanie przeprowadzona charakterystyka organizacji i stowarzyszeń polskich Żydów w Izraelu oraz ich znaczenie w polityce.

Pełny opis:

1. Historia i kultura Żydów

2. Położenie ludności żydowskiej na przestrzeni wieków.

3. Syjonizm.

4. Problemy i wyzwania stojące przed społeczeństwem żydowskim w roku 1948.

5. Przyczyny emigracji Żydów z Polski do Izraela (powody polityczne, ekonomiczne i społeczne).

6. Absorpcja polityczna i kulturowa polskich Żydów w Izraelu.

7. Polscy Żydzi w izraelskiej polityce.

8. Stowarzyszenia i organizacje polskich Żydów w Izraelu.

9. Polityka, kultura i wymiana gospodarcza między Polską a Izraelem w latach 1948 – 1967.

10. Współczesne problemy w polsko – izraelskich stosunkach dyplomatycznych.

Literatura:

O. Almog, Wielokulturowy Izrael. Współczesna polityka społeczna, Warszawa 2011.

T. Segev, Siódmy million, Warszawa 2012

A. Hertzberg, Żydzi. Istota i charakter narodu, Mada 2001

E. Kossewska, >>Ona jeszcze mówi po polsku, ale śmieje się po hebrajsku<< - prasa polskojęzyczna i integracja kulturowa polskich Żydów w Izraelu, Warszawa 2015.

Stosunki polsko – izraelskie ( 1945 – 1967). Wybór dokumentów, Szymon Rudnicki i Marcos Silber, Warszawa 2009.

B. Szaynok, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968, Warszawa 2007.

Brzemię Pamięci. Współczesne stosunki polsko – izraelskie, pod redakcją naukową E. Kossewskiej, Warszawa 2009.

A. Herz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 2014.

S. Weiss, Czas ambasadora, Kraków 2003

S. Weiss, Ziemia i chmury. Z Szewachem Weissem rozmawia Joanna Szwedowska, Sejny 2002

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Student po zakończeniu przedmiotu:

- potrafi schrakteryzować różne typy tożsamości żydowskiej.

- zna partie, ośrodki, ruchy kulturowo – polityczne społeczności żydowskiej w Izraelu i diasporze żydowskiej.

- rozpoznaje główne problemy stosunków polsko – żydowskich i polsko – izraelskich.

- zna problemy wieloetniczego izraelskiego społeczeństwa.

- zna i potrafii posługiwać się aparatem pojęciowym dotyczącym polityki i kultury żydowskiej,

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, praca pisemna, przygotowanie i udział w zajęciach

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Kossewska, Shewach Weiss
Prowadzący grup: Elżbieta Kossewska, Shewach Weiss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.