Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geopolitical Tuesdays

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-MON-WTGP-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Geopolitical Tuesdays
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Konwersatorium organizowane jest przez WNPiSM UW i Ośrodek Kultury Francuskiej UW we współpracy z Groupe d’études géopolitiques przy École Normale Supérieure Paris i Instytutem Francuskim.

Osoby koordynujące konwersatorium: dr Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka (WNPiSM UW), dr Nicolas Maslowski (OKFiSF UW), dr Kinga Torbicka (OKFiSF UW).

15 godzin w semestrze zimowym 2019/2020. Co drugi wtorek w godzinach 15.00-16.30.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Pełny opis:

Konwersatorium prowadzone jest w języku angielskim. Część zajęć (ok. 4-6 spotkań) odbędzie się z udziałem badaczy z ośrodków francuskich (gości).

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami geopolityki w Europie i na świecie, ukazanie różnych podejść badawczych wyjaśniających istotę tych procesów i zjawisk oraz omówienie ich wpływu na wydarzenia w Europie oraz na świecie. W zajęciach będą uczestniczyli zaproszeni wykładowcy z uczelni francuskich.

Konwersatorium wpisuje się w sieć debat odbywających się między innymi w Columbia University, EHESS, ESSEC, LUISS, SciencesPo Paris, Scuola Superiore Sant'Anna, Paris IV Sorbonne, Universidade Lisboa i Universitatea din Bucureşti. Debaty te umożliwiają studentom kontakt z wybitnymi badaczami z Francji. Niektóre tematy zajęć będą inspirowane artykułami dotyczącymi aktualności geopolitycznych z czasopisma internetowego „Le Grand continent”.

„Wtorki geopolityczne” to propozycja zbudowania intelektualnej, politycznej i naukowej debaty w kontynentalnej skali.

Pierwsze konwersatorium będzie miało charakter wprowadzający i organizacyjny. Po prezentacji projektu nastąpi wykład zaproszonego gościa. Następnie odbędzie się siedem kolejnych spotkań.

Konwersatorium ma za zadanie:

1. Przedstawić wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu.

2. Zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat:

- omawianych zagadnień z zakresu geopolityki,

- francuskiego podejścia do geopolityki.

W ramach przedmiotu będzie realizowany następujący zakres tematów:

1. Taiwan's Security and Defense Policy

2. EU-India relations and New Geopolitics in International Relations

3. Intelligence reforms and transformations of the State in France, 2008-2020

4. Nations and nationalists in Spain: the challenge of identity representations

5. Have Turkish interventions in Syria since 2016 consolidated or weakened Turkey's international position?

6. Geopolitics of the Baltic Sea Region

7. Industry and defense policy in Europe

Konwersatorium = 15 godzin

Samodzielne przygotowanie do zajęć (literatura w języku angielskim) = 40 godz.

Przygotowanie do poprowadzenia jednych zajęć przez studentów (w języku angielskim) = 20 godz.

Przygotowanie do napisania eseju (w języku angielskim) = 60 godz.

Razem = około 120 godzin pracy studenta.

Terminy spotkań:

08.10.2019 Wstęp do projektu. Przedstawienie konwersatorium. Kwestie organizacyjne, Prof. Tai-Lin Chang (Taiwan University), „Taiwan's Security and Defense Policy”

22.10.2019 Prof. Rajendra K. Jain (Jawaharlal Nehru University), "EU-India relations and New Geopolitics in International Relations".

05.11.2019 Prof. Olivier Chopin (SciencesPo Paris, Universite Paris 1, Pantheon Sorbonne, l'EHESS), "Intelligence reforms and transformations of the State in France, 2008-2020"

19.11.2019 Prof. Barbara Loyer (Universite Paris 8, Institut francais de geopolitique), "Nations and nationalists in Spain: the challenge of identity representations"

03.12.2019 Prof. Jean-Francois Perouse (French Institute for Anatolian Studies in Istanbul), "Have Turkish interventions in Syria since 2016 consolidated or weakened Turkey's international position?"

17.12.2019 Dr Anais Marin (OKFiSF UW), "Geopolitics of the Baltic Sea Region"

08.01.2020 prof. Sylvie Matelly (Institut de relations internationales et strategiques Paris), "Industry and defense policy in Europe"

Spotkania odbywają się w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, sala 115 w godzinach 15:00-16.30

Literatura:

1. Burgess Peter J., Surveillance, Privacy and Security Citizens’ Perspectives, Routledge, Londyn 2016

2. Brzezinski Zbigniew, Strategic Vision and the Crisis of Global Power, New York 2012

3. Grygiel Jakub J., Great power and geopolitical change, Johns Hopkins University Press, Baltimore 2011

4. Tuathail Gearóid, Dalby Simon, Routledge Paul (red.), The geopolitics reader, Routledge, Londyn, Nowy Jork 2003

5. Pozostałe teksty zostaną studentom wskazane w trakcie trwania zajęć

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student uzyska:

Wiedzę pozwalającą:

1. uzupełnić rozumienie wybranych pojęć z zakresu geopolityki.

2. poznać wybrane podejścia do badań geopolitycznych.

Umiejętności pozwalające:

1. wyjaśnić wybrane problemy geopolityczne.

Postawy pozwalające na:

1. Dostrzeżenie walorów analizy aktualności we współczesnym świecie w oparciu o wiedzę akademicką i szersze spojrzenie intelektualne opierające się na pogłębionej refleksji.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczalna nieobecność na jednych zajęciach w semestrze), aktywny udział w dyskusji, esej w języku angielskim na koniec semestru nawiązujący do jednego z tematów prowadzonych konwersatoriów (4 strony). Esej zostanie sprawdzony przez jednego z koordynatorów zajęć.

Od studentów oczekuje się przeczytania wyznaczonych materiałów w języku angielskim przed rozpoczęciem każdych zajęć oraz gotowości do zgłaszania uwag i/lub pytań w dyskusjach.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Nicolas Masłowski, Kinga Torbicka, Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Prowadzący grup: Nicolas Masłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

not applicable

Pełny opis:

not applicable

Literatura:

not applicable

Uwagi:

not applicable

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.