Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie i metodologia badań nauk o bezpieczeństwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2100-SZD-TNB Kod Erasmus / ISCED: 14.1 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Teorie i metodologia badań nauk o bezpieczeństwie
Jednostka: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Grupy: Przedmioty dla Szkoły Doktorskiej - semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria doktoranckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

15 godzinne konserwatorium

stosowane metody dydaktyczne: elementy wykładu, swobodna dyskusja, metoda projektu

Pełny opis:

Bloki tematyczne

I. Pojęcie bezpieczeństwa

II. Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie w Polsce

- tożsamość nauk o bezpieczeństwie

- aspekty metodologiczne

- proces poznania

- interdyscyplinarność

III. Subdyscypliny nauk o bezpieczeństwie

- obszary badawcze (ogólna teoria bezpieczeństwa, rodzaje bezpieczeństwa, instytucje bezpieczeństwa, rodzaje bezpieczeństwa obszary zagrożeń)

- studia nad wywiadem

- studia nad terroryzmem

- badania nad radykalizacją

- zarządzanie kryzysowe i bezpieczne przestrzenie (inteligentne miasta)

IV. Teoria krytyczna i badania and bezpieczeństwiem

- Przedmiot badań

- Konstruowanie zagrożeń

- Krytyczne studia and terroryzmem

- “budowanie wspólnoty bezpieczeństwa”

Literatura:

D. Andersen – Rodgers , K. Crawford, (2018), Human Security: Theory and Action.

Littlefield.

M. Crenshaw, (1981), “The causes of terrorism“, Comparative Politics, 13(4).

B. Cronin, E. Davenport, (1991), “The Compound Eye: an Introduction to Social Intelligence”,

Social Intelligence, 1 (1).

B.Ganor, (2002)“Defining terrorism. Is One man’s Terrorist Another Man’s Freedom

Fighter?”, Police Practice and Research, 3.

A.Gasztold & P.Gasztold, (2020), “The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare

Threats”, Terrorism and Political Violence, June online.

A.Gasztold, (2020), Feminist Perspectives on Terrorism. Critical Approaches to Security

Studies, Cham.

M. Herman (1996), Intelligence Power in Peace and War, Cambridge University Press,

Cambridge.

P. Hough, (2004), Understanding Global Security, London.

A. Linklater, (1996), “The achievements of critical theory”, [in:] S. Smith, K. Booth, M.

Zalewski (eds), International Theory: Positivism and Beyond, Cambridge, pp. 279– 298.

M. Lowenthal, (2009), Intelligence: From Secrets to Policy, What is “intelligence”?,

Washington.

C. Maculey, S. Moskalenko, (2008) “Mechanism of Political Radicalization: Pathways toward

terrorism”, Terrorism and Political Violence, 20.

V. Rauta, (2019), “Towards a typology of non-state actors in ‘hybrid warfare’: proxy, auxiliary,

surrogate and affiliated forces”, Cambridge Review of International Affairs,

(researchgate.net)

Skjelsbæk, I. (1997),” Gendered Battlefields: A Gender Analysis of Peace and Conflict”, PRIO

Williams P.D. (ed.), (2008), Security Studies: An Introduction, London.

A.Zięba, D. Szlachter (2015), “Countering Radicalisation of Muslim Community Opinions on

the EU Level”, International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal , 17(1).

Efekty uczenia się:

W_01 Posiada wiedzę na temat prowadzenia badań nad bezpieczeństwem wenętrznym, metod, technik pozyskiwania danych, modeli badawczych oraz zasad organizowania i technik pisania pracy naukowej.

W_02 Definiuje pojęcie bezpieczeństwo przez pryzmat różnych paradygmatów i podejść.

U_01 Analizuje metody i techniki badawcze, dokonuje weryfikacji tematu i technik badawczych, przygotowuje wstępny projekt.

U_02 Zbiera niezbędne materiały potrzebne do napisania pracy naukowej, dokonuje syntezy zebranego materiału.

K_01 Potrafi efektywnie prezentować i dyskutować wyniki swoich badań

K_02 Angażuje się w dyskusje na temat metod i technik badawczych, student czuje się odpowiedzialny za rzetelne przeprowadzenie badań naukowych

K_03 Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

bez wymagań wstępnych, dopuszczalna 1 nieobecność

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego):

zaliczenie opanowania materiału nauczania oraz pracy własnej studenta

metody weryfikacji efektów uczenia się:

Kolokwium (test wielokrotnego wyboru) sprawdzający znajomość literatury przedmiotu. Aktywne uczestnictwo na zajęciach wraz z przygotowaniem projektu indywidualnego lub grupowego w zależności od tematyki.

kryteria oceniania:

- test końcowy (50% oceny)

- projekt indywidualny (25 % oceny)

- aktywność (25% oceny)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Gasztold
Prowadzący grup: Aleksandra Gasztold
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Pełny opis:

Bloki tematyczne

I. Pojęcie bezpieczeństwa

II. Dyscyplina: nauki o bezpieczeństwie w Polsce

- tożsamość nauk o bezpieczeństwie

- aspekty metodologiczne

- proces poznania

- interdyscyplinarność

III. Subdyscypliny nauk o bezpieczeństwie

- obszary badawcze (ogólna teoria bezpieczeństwa, rodzaje bezpieczeństwa, instytucje bezpieczeństwa, rodzaje bezpieczeństwa obszary zagrożeń)

- studia nad wywiadem

- studia nad terroryzmem

- badania nad radykalizacją

- zarządzanie kryzysowe i bezpieczne przestrzenie (inteligentne miasta)

IV. Teoria krytyczna i badania and bezpieczeństwiem

- Przedmiot badań

- Konstruowanie zagrożeń

- Krytyczne studia and terroryzmem

- “budowanie wspólnoty bezpieczeństwa”

Literatura:

D. Andersen – Rodgers , K. Crawford, (2018), Human Security: Theory and Action.

Littlefield.

M. Crenshaw, (1981), “The causes of terrorism“, Comparative Politics, 13(4).

B. Cronin, E. Davenport, (1991), “The Compound Eye: an Introduction to Social Intelligence”,

Social Intelligence, 1 (1).

B.Ganor, (2002)“Defining terrorism. Is One man’s Terrorist Another Man’s Freedom

Fighter?”, Police Practice and Research, 3.

A.Gasztold & P.Gasztold, (2020), “The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare

Threats”, Terrorism and Political Violence, June online.

A.Gasztold, (2020), Feminist Perspectives on Terrorism. Critical Approaches to Security

Studies, Cham.

M. Herman (1996), Intelligence Power in Peace and War, Cambridge University Press,

Cambridge.

P. Hough, (2004), Understanding Global Security, London.

A. Linklater, (1996), “The achievements of critical theory”, [in:] S. Smith, K. Booth, M.

Zalewski (eds), International Theory: Positivism and Beyond, Cambridge, pp. 279– 298.

M. Lowenthal, (2009), Intelligence: From Secrets to Policy, What is “intelligence”?,

Washington.

C. Maculey, S. Moskalenko, (2008) “Mechanism of Political Radicalization: Pathways toward

terrorism”, Terrorism and Political Violence, 20.

V. Rauta, (2019), “Towards a typology of non-state actors in ‘hybrid warfare’: proxy, auxiliary,

surrogate and affiliated forces”, Cambridge Review of International Affairs,

(researchgate.net)

Skjelsbæk, I. (1997),” Gendered Battlefields: A Gender Analysis of Peace and Conflict”, PRIO

Williams P.D. (ed.), (2008), Security Studies: An Introduction, London.

A.Zięba, D. Szlachter (2015), “Countering Radicalisation of Muslim Community Opinions on

the EU Level”, International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal , 17(1).

Uwagi:

Online: GOOGLE MEET

CAMPUS COME

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.